Droga powiatowa miedzy Bernowem a Giełzowem wreszcie doczekała się budowy.

Po latach wyczekiwania i obietnic poprzedników droga powiatowa Nr 0433T na odcinku 1300 mb. zostanie wybudowana w okresie najbliższych 12 miesięcy. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to 3 mln złotych z czego 2 850.000,00 zł będzie pochodzić z dofinansowania.

Nie ulega wątpliwości, że budowa tej drogi poprawi komunikację miedzy sąsiadującymi sołectwami, a także znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominamy, iż droga ta jest jedyną drogą powiatową piaszczystą na terenie Gminy Gowarczów. Nadmienić należy, iż budowa tej drogi to zasługa Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacocha, która to miedzy innymi przyczyniła się do tego aby Powiat Konecki otrzymał dofinansowanie.