Inwestycje drogowe w gminie Gowarczów rozpoczęte

Aktualnie trwają przebudowy dwóch odcinków dróg z dofinansowaniem z Programu  Rządowego.

Pierwszy odcinek przebudowywanej drogi to droga gminna nr 324003T Gowarczów – Eugeniów (Miłaków) o długości 1 km 127,70 mb , zaś drugi do droga gminna niepubliczna w miejscowości Brzeźnica o długości 995 mb. Roboty drogowe rozpoczęto od wykonywania koryta na poszerzeniu jezdni oraz uzupełniono go kruszywem.

Informujemy, iż prace przebiegają zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót.

O dalszych przebiegach prac oraz kolejnych odcinkach, a jest ich 7 będziemy informować państwa na bieżąco.