W Gminie Gowarczów od nowego roku rusza gminna komunikacja publiczna

W związku z brakiem połączeń autobusowych na terenie gminy, a także z miastem Końskie, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha  podjął działania w kierunku zorganizowania gminnej komunikacji publicznej na czterech liniach komunikacyjnych:

Giełzów – Końskie przez Gowarczów,

Ruda Białaczowska – Końskie przez Bębnów,

Kamienna Wola – Końskie przez Kurzacze,

Gowarczów – Końskie przez Rogówek.

    Warunkiem uruchomienia komunikacji publicznej przez Gminę było udzielenie dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wniosek złożony przez Gminę o udzielenie dopłaty został pozytywnie rozpatrzony.  

 2 grudnia 2022 r. Wójt – Stanisław Pacocha wraz ze skarbnikiem-Justyną Płuciennik podpisali w imieniu Gminy umowę na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji gminnej. Wartość dofinansowania to  498 741 złotych.   Więcej informacji na temat funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy przekażemy w terminie późniejszym.