Kolejna przebudowa drogi gminnej zakończona

W  zeszłym tygodniu komisja w składzie Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Sekretarz Marzena Dziewit, kierownik budowy z Zakładu Budowlano Drogowego „DUKT” Sp. z o.o. i inspektor nadzoru dokonali odbioru drogi gminnej w Korytkowie. Przypomnijmy o tym, że droga ta otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych blisko 50.000,00 zł.
W przyszłym roku budżetowym zaplanowano również kilka odcinków dróg gminnych do przebudowy i remontu.