Informacja dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031.

Wójt Gminy Gowarczów informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie przystąpił do opracowania wyżej wymienionej Strategii dla naszej Gminy. Na potrzeby opracowania tego dokumentu strategicznego został powołany Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Strategia  jest dokumentem niezbędnym w pracy Ośrodka, na podstawie którego można ubiegać się  o środki finansowe z zewnętrznych źródeł, między innymi z funduszy unijnych. Celem dokładnego zdiagnozowania sytuacji społeczno-gospodarczej naszej gminy zrealizujemy między innymi badanie sondażowe wśród mieszkańców. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej, elektronicznej ankiety dotyczącej lokalnych problemów społecznych. Ankieta jest anonimowa a wyniki w formie zbiorczej posłużą do przygotowania diagnozy społecznej na potrzeby niniejszej Strategii. Ankietę można wypełnić do dnia 13 stycznia 2023 roku.

Ankieta:

https://forms.gle/NDFjmMPLTL6kT4X4A