Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej

W ostatnim czasie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz ze Skarbnikiem Gminy Justyną Płuciennik podpisali umowę z firmą Mar Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej”. Przedmiotowa inwestycja opiewa na kwotę 9 490.003, 50 zł. z czego 4 992.725,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast wkład własny gminy wynosi 4 497.278,50 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji określono na wiosnę 2024 r. O postępach prac  będziemy informowali na bieżąco.