Dzień Flagi i Święto Konstytucji

Drugi raz w Gminie Gowarczów zorganizowana została akcja promująca symbole narodowe. Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy w dniu 3 maja br. przed kościołem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie wręczyli mieszkańcom blisko 500 sztuk chorągiewek.

Po mszy o godzinie 10:30 jak i o 11:30 zainteresowanie mieszkańców zwiększało się i z sympatią brali udział w wydarzeniu.

Główną Mszę Świętą za Ojczyznę odprawił ksiądz Proboszcz Dariusz Stańczyk w kościele Św. App. Piotra i Pawła w kazaniu nakreślił rys historyczny wydarzeń związanych z obchodzoną 232 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja, była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również kościelne święto przeżywania uroczystości Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski patronki naszej ojczyzny to święta z których powinniśmy być dumni.