Kolejne drogi gminne w trakcie przebudowy

Informujemy, iż kolejne 4 odcinki niżej wymienionych dróg na terenie Gminy Gowarczów są w trakcie przebudowy:

Droga gminna nr 324004T Korytków – Kurzacze

Doga gminna nr 324003T Gowarczów – Komaszyce

Drogi gminna nr 324005T Korytków – Bernów

Drogi gminna wewnętrzna w miejscowości Borowiec.

Nadmienić należy, iż drogi te wymagały gruntownej przebudowy. Otrzymają oną nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami. Zakończenie wszystkich inwestycji przewidujemy na początek lipca.