Kolejna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie

Druga  sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie nowej kadencji odbyła się w środę 15 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Gowarczów. Zebranych przywitał Przewodniczący Rady Pan Sławomir Konieczny. Pani Burmistrz Joanna Dołowska przedstawiła informacje o działaniach podjętych pomiędzy sesjami w tym przede wszystkim o powołaniu na stanowisko zastępczyni burmistrza Pani Barbary Panek.

Głównymi punktami odbytej sesji było ustalenie przez radnych składów osobowych stałych komisji  Rady Miejskiej w Gowarczowie. Po zgłoszeniu kandydatur oraz przeprowadzeniu głosowań w ukształtował się poniższy skład komisji:

– Komisja Rewizyjna: Grażyna Trawińska, Ilona Gad, Grzegorz Ciołkiewicz, Mirosław Kądziela, Marzena Dołowska, Karolina Król;

– Komisja Gospodarki i Finansów: Magdalena Galant, Piotr Urbańczyk, Tomasz Młynarczyk, Michał Kaniowski;

– Komisja Samorządowa: Marzena Dołowska, Mirosław Kądziela, Paulina Banasik, Małgorzata Jankowska;

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Piotr Urbańczyk, Małgorzata Jankowska, Magdalena Galant, Grażyna Trawińska.

Sukcesywnie w ramach odbywanych w najbliższym czasie spotkań poszczególnych komisji oraz zakończeniu procedur związanych ze zmianami kadrowymi w urzędzie będą podejmowane kolejne kluczowe dla społeczności uchwały.