Wielkie święto gowarczowskich przedszkolaków

W piątek 17 maja Odziały Przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie przy ul S. Żuka miały wspaniałą uroczystość nadania hymnu dla przedszkola w Gowarczowie.

Wydarzenie oraz sam hymn zainicjowała i przygotowała Pani Dominika Wróbel będąca w składzie grona pedagogicznego szkoły.

Wszystkie grupy przedszkolne w formie specjalnie na tę okazję napisanych wierszyków zapoznały licznie zebranych zarówno ze swoimi grupami, opiekującymi się Paniami, dyrekcją oraz codzienną działalnością. Po energetycznym tańcu oraz prezentacji multimedialnej nastąpiło finałowe uroczyste odśpiewanie hymnu nawiązującego do lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz cechującego najmłodszych apetytu na poznawanie i zdobywanie świata.

Wielkie słowa gratulacji dla występujących i twórczyni ale i podziękowania za codzienną wkładaną pracę Pań edukacji od wczesnoszkolnej, kształtujących najmłodsze pokolenie padły zarówno od Pani wicedyrektor Joanny Lisiewicz jak i Pani Burmistrz Joanny Dołowskiej.