OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Gowarczów o zebraniu wiejskim w dniu 6 czerwca 2024 r. (czwartek) w remizie OSP w Rudzie Białaczowskiej, o godzinie 18.00.

Zebranie będzie dotyczyć planowanych przez  Inwestora   Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. inwestycji:

,,Budowa budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej o obsadzie 1190 DJP i biogazowni na działkach nr 23 i 59, obręb Ruda Białaczowska”.

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów

Joanna Dołowska