Gmina bez długów

W dniu 21 czerwca na terenie gminy gościliśmy ekipę TVP 3 Kielce , która w terenie weryfikowała niepokojące dane dotyczące budżetów samorządów. Po przedstawieniu sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2015 pojawiły się w mediach informacje o ogromnym zadłużeniu świętokrzyskich gmin. Na 102 samorządy „czystym kontem” ,bez długów może się pochwalić tylko 12 z nich. Gmina Gowarczów znajduje się w tym gronie – gmin bez długów.
Wójt Stanisław Pacocha udzielił odpowiedzi ,jak w dobie ogólnego zadłużania udało się realizować zadania bez zaciągania zobowiązań. Wskazał m.in. na dyscyplinę finansową , oszczędności , rozpisywanie przetargów w terminach , kiedy to można wynegocjować korzystną cenę.
Nie bez znaczenia jest też ciągła kontrola finansów , prawidłowo i terminowo prowadzona sprawozdawczość .Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową co jednoznacznie świadczy o prawidłowości działań prowadzonych przez Wójta Gminy Gowarczów.