Wybory sołtysa sołectwa Kurzacze

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Kurzacze, że w dniu
17 listopada 2017 roku o godz. 17 00      
w budynku świetlicy Wiejskiej w Kurzaczach

odbędą się wybory sołtysa sołectwa Kurzacze

Drugi termin zebrania:

17 listopad 2017 roku o godz. 17 30.

 

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha