Uroczyście w Gowarczowie 11 Listopada

W sobotę 11 Listopada w Gowarczowie odbyły się uroczystości związane z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęła wspólna modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym. Wśród zebranych obecni byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z małżonką, z-ca wójta Marzena Dziewit, poczty sztandarowe i druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy oraz mieszkańcy. Modlitwie przewodniczył biskup Adam Odzimek wraz oraz ks. proboszcz Marek Maciążek. Po modlitwie w intencji zmarłych zmarłych księży i parafian zebrani udali się pod grób żołnierzy gdzie oddano hołd poległym w walkach a Przewodniczący Rady Sławomir Stańczyk, Wójt Gminy Stanisław Pacocha wraz Zastępca Wójta Marzena Dziewit złożyli wieniec.

Następnie poczty sztandarowe oraz strażacy przemaszerowali pod kościół  im. Piotra i Pawła gdzie odbyła się bardzo uroczysta msza. Uroczystości w parafii miały bardzo podniosły charakter nie tylko ze względu na obchody Narodowego Święta Niepodległości ale również z powodu przypadających Dnia Kanonicznej wizytacji oraz odpustu św. Marcina.