Ćwiczenia OSP w zimowej aurze

W dniu 28 marca 2018 roku w lesie w miejscowości Kupimierz odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gowarczów.  Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas pożaru lasów.

W ćwiczeniu uczestniczyły trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy a mianowicie: KSRG OSP Gowarczów, OSP Skrzyszów, OSP Korytków, oraz JRG Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Jednostki do działań zadysponowane zostały przez Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Końskich drogą radiową.

Główne cele ćwiczeń to:
1. sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego.
2. sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniu, zamierzających do możliwie najszybszego ugaszenia pożaru lasu.