Rozpoczęto równanie dróg gminnych kruszywem

Jak co roku na terenie naszej gminy z początkiem wiosny wykonywane są niezbędne remonty uszkodzonych w czasie trwania zimy nawierzchni dróg.

Aktualnie trwają prace przy równaniu dróg gminnych kruszywem. Są to prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.