Roboty w Komaszycach

Trwają prace polegające na czyszczeniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Komaszyce. Nad szybkim i sprawnym wykonaniem robót czuwają zaangażowani mieszkańcy sołectwa m.in. Pan Krzysztof Chmielewski. Właściwe utrzymanie rowów przydrożnych ma na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych.