Ulica Kościuszki w Gowarczowie remontowana

Trwają prace przy remoncie dróg gminnych. Na drogi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Aktualnie remontowany jest 250 metrowy odcinek ulicy Tadeusza Kościuszki.

Inwestycja poprawi  bezpieczeństwo  użytkowników drogi oraz ułatwi dotarcie do cmentarza zarówno mieszkańcom jak i konduktom żałobnym.