OSP Skrzyszów z pięknym jubileuszem

W sobotę 18 sierpnia mieszkańcy miejscowości Skrzyszów celebrowali wspaniałą uroczystość – jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła swoje 90-lecie.

Święto rozpoczęło się od mszy świętej polowej, którą sprawowali ksiądz proboszcz Marek Maciążek oraz wikariusz Adam Głuszek. Po odegraniu hymnu strażackiego, w asyście pocztów sztandarowych pobliskich jednostek OSP z Gminy Gowarczów na maszt wciągnięto flagę. Następnie licznie zgromadzeni goście wysłuchali krótkiej historii jednostki. Wśród mieszkańców i druhów znaleźli się też przedstawiciele władz samorządowych i strażackich między innymi: wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Ireneusz Żak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego – Wiesław Basiak i Mariusz Fabiszewski. Całą uroczystość poprowadził sekretarz Zarządu wojewódzkiego ZOSP RP druh Tadeusz Nowakowski.

Jedna z druhien odczytująca historię OSP Skrzyszów wspominała inicjatorów założenia jednostki oraz trudne początki bez sprzętu i umundurowania. Obecnie jednostka liczy sobie 24 członków, 6 honorowych członków i 7 członkiń. Słów nie szczędził też prezes OSP Skrzyszów – Piotr Urbańczyk. Odniósł się do początków – czyli do roku 1928 kiedy to powstała jednostka, do zespołu, który stworzony jest dzięki kultywowaniu rodzinnej tradycji zasilania szeregów OSP. Nie zabrakło też odniesień do pamięci o ludziach walczących o niepodległość, dzięki którym uroczystość mogła mieć miejsce.

W trakcie jubileuszu odsłonięto i poświęcono figurkę św. Floriana, która została wkomponowana w mury skrzyszowskiej strażnicy. Poświęcenia dokonał ksiądz Marek Maciążek, a figurkę odsłonili: druhna Joanna Kupis, druh Ireneusz Żak oraz prezes OSP Skrzyszów Piotr Urbańczyk.

Wielu wzruszeń przyniósł moment wręczenia zasłużonym strażakom medali i wyróżnień. Złoty Znak Związku otrzymał druh Zbigniew Głowiński. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: Jana Karbownika i Dariusza Skorupę. Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: Joannę Kupis, Małgorzatę Petrusiewicz, Marka Stryjaka. Odznaki „Strażak wzorowy” otrzymali: Emil Juszyński, Marta Urbańczyk, Aleksandra Urbańczyk. Dziękczynne dyplomy otrzymali: Małgorzata Głowińska, Dorota Urbańczyk, Ryszard Hajnrych, Marian Kądziela, Adam Petrus, Stefan Petrus, Sławomir Pietrusiewicz, Zenon Urbańczyk. Dyplomami oraz kwiatami uhonorowano również wdowy po zmarłych druhach.

Uroczystości zakończyło przejście pocztów sztandarowych pod dowództwem naczelnika OSP Skrzyszów druha Zbigniewa Głowińskiego.

Na zakończenie druhowie oraz goście udali się do remizy OSP w Skrzyszów, gdzie świętowano 90-lecie tutejszej jednostki, wpisywano się do księgi pamiątkowej i składano życzenia.