Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów

We wtorek 20 listopada odbyła się pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Radny Senior Pan Mirosław Żurawski. Następnie Pani Aneta Stanisławska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Gowarczów Stanisławowi Pacocha zaświadczenia o wyborze. Po odczytaniu

roty ślubowania wywołani kolejni radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Po złożeniu ślubowania i stwierdzeniu quorum (na posiedzeniu obecnych było 14 z 15 radnych) przyjęto porządek obrad.

Komisja skrutacyjna w składzie Emil Juszyński – przewodniczący,  Krzysztof Chmielewski – sekretarz oraz Katarzyna Sobczyńksa – członek przeprowadzili wśród zebranych głosowanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na sprawowanie tych funkcji zaproponowano po jednym kandydacie i radni niemal jednomyślnie głosowali za wnioskowanymi kandydaturami.

W skład nowej Rady Gminy wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomasz Młynarczyk oraz radni: Łukasz Bielecki, Krzysztof Chmielewski, Grzegorz Ciołkiewicz, Agnieszka Ferensztejn, Sławomir Jacaszek, Emil Juszyński, Paweł Kamoda, Mariusz Kuleta,  Magdalena Lewandowska,  Katarzyna Sobczyńska, Paweł Stańczyk, Katarzyna Wosińska i Marian Żurawski.

Po ukonstytuowaniu rady rotę ślubowania o treści: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  i pomyślności mieszkańców gminy” złożył wójt Stanisław Pacocha po raz drugi obejmując funkcję Wójta Gminy Gowarczów. Wójt dziękował wszystkim obecnym oraz wyraził życzenie i nadzieje na sprawne, efektywne dążenie do założonych celów w zgodzie i harmonii.

Życzenia i gratulacje wójtowi składali zarówno radni, pracownicy urzędu, kierownicy jednostek, sołtysi, przedstawiciele starostwa powiatowego Pan Robert Plech i Pan Wiesław Skowron oraz przybyli goście.

Nowością jest możliwość śledzenia na żywo tego oraz  każdego kolejnego posiedzenia Rady Gminy. Transmisja dostępna jest na gminnym profilu utworzonym na serwisie youtube (https://www.youtube.com/channel/UCu_N4zowFojDlQPIdISdYZw)