INFORMACJA O PODMIOTACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
I PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GOWARCZÓW

  1. Karol Łabędowicz, Usługi asenizacyjne –Końskie
    tel. 661 692 923
  • Dariusz Habiera, Habdar – Kamienna Wola
    tel. 608 313 687