Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Uroczyste nadanie imienia

24 października 2019 to data która przejdzie do historii szkoły, ale także zapisze się na kartach wydarzeń naszej gminy. Taka uroczystość zdarza się raz w życiu szkoły. Wyjątkowa okazja do tego, aby w tak uroczysty sposób świętować ten dzień.

Rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w kościele św. App. Piotra i Pawła w Gowarczowie, tam za sprawą Biskupa Henryka Tomasika otrzymaliśmy święcenie sztandaru Szkoły Podstawowe im. Jana Pawła II. Społeczność uczniowska czynnie uczestniczyła we Mszy Świętej do tego wydarzenia dołączyli również lokalni przedstawiciele władz powiatu: na czele ze Starostą Koneckim Grzegorzem Piecem, Radni Powiatowi ;  Jolanta Pacocha, Robert Plech, Jarosław Staciwa- etatowy członek zarządu oraz Radni Gminy Gowarczów na czele z Przewodniczącym Sławomirem Stańczykiem. Następnie przemaszerowaliśmy ulicami miejscowości do Szkoły Podstawowej przy ulicy S. Żuka, gdzie nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej to wydarzenie.  Po tak oficjalnej części uroczystości braliśmy udział w przekazaniu sztandaru z rąk przedstawicieli rodziców na ręce Dyrektora Szkoły, a następnie przekazany został uczniom Szkoły Podstawowej.

Na wielkie uznanie w tym dniu zasługuje program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły, który zabrał nas w sentymentalną podróż przybliżającą postać św. Jana Pawła II.

Tego dnia padło wiele ciepłych i zacnych słów o patronie szkoły, lecz nie same słowa – ale czyny świadczą o testamencie który nam pozostawił.

Pod koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni goście;

 Ksiądz Ordynariusz Henryk Tomasik mówił o patronie którego wybraliśmy i dziękował za ten piękny występ artystyczny bardzo wzruszający.

Wicekurator Oświaty Katarzyna Nowacka gratulowała dyrekcji szkoły i wskazała jak ważne jest to wydarzenie –  nadanie imienia szkoły.

Wójt Gminy Gowarczów przytoczył słowa papieża Polaka, który jest autorytetem dla każdego z nas. Dziękował Dyrekcji Szkoły za przygotowanie tej uroczystości oraz wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit wręczyli dyrekcji Szkoły Podstawowej aparat fotograficzny.

Starosta Konecki Grzegorz Piec podziękował i pogratulował za udział w tym zacnym wydarzeniu.

Prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze Halina Wilk słowa uznania kierowała do dyrekcji, ale również do dzieci które brały udział w akademii.

Na ręce Dyrekcji Szkoły Podstawowej zostały złożone liczne prezenty od naszych mówców pamiątkowe grawer-tony, aparat fotograficzny, warnik oraz wiele innych które z pewnością przydadzą się w tej placówce.