OSP w Korytkowie z nową bramą garażową

brama OSP

Wójt Gminy Gowarczów zwrócił się z wnioskiem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich o dofinansowanie z MSWiA wymiany bramy garażowej w budynku strażnicy w ramach zadania „Przygotowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W związku z powyższym jednostka OSP Korytków otrzymała dofinansowanie 42% zaś wkład własny Gminy wyniósł 58%. Stara brama garażowa znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym i nie gwarantowała należytego zabezpieczenia mienia OSP przed kradzieżą.