OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem,
w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i ePUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@gowarczow.pl.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego (16.03.2020 r.) do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach, których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Pacocha