Dbamy o boisko sportowe Tęcza Gowarczów

W marcu bieżącego roku na boisku będącym w zarządzie Klubu Sportowego Tęcza Gowarczów została przeprowadzona aeracja murawy sportowej. Aeracja ma na celu napowietrzanie warstwy nośnej murawy i wyrównanie boiska.