Odpady komunalne 2021


Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Zasady segregacji odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku