Program „CZYSTE POWIETRZE”

Program CZYSTE POWIETRZE, baner

Dane kontaktowe:

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste Powietrze” w Gminie Gowarczów
Urząd Gminy w Gowarczowie, ul. Plac XX – lecia 1
26-225 Gowarczów, I piętro, pokój 306,
tel. 48-672 40 37 wew. 226

ULOTKA INFORMACYJNA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Strona programu: https://www.czystepowietrze.gov.pl

INFORMACJE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

GminaLiczba złożonych Wniosków o dofinansowanieLiczba zrealizowanych przedsięwzięć
Gowarczów10256
GminaSumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Gowarczów1 141 084,44 zł.