Program „CZYSTE POWIETRZE”

Program CZYSTE POWIETRZE, baner

ULOTKA INFORMACYJNA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dane kontaktowe:

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste Powietrze” w Gminie Gowarczów
Urząd Gminy w Gowarczowie, ul. Plac XX – lecia 1
26-225 Gowarczów, I piętro, pokój 306,
tel. 48-672 40 37 wew. 226