Program „CZYSTE POWIETRZE”

Program CZYSTE POWIETRZE, baner

Dane kontaktowe:

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste Powietrze” w Gminie Gowarczów
Urząd Miasta i Gminy w Gowarczowie, ul. Plac XX – lecia 1
26-225 Gowarczów, I piętro, pokój 306,
tel. 48-672 40 37 wew. 244 lub 226

ULOTKA INFORMACYJNA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Strona programu: https://www.czystepowietrze.gov.pl

INFORMACJE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

GminaLiczba złożonych Wniosków o dofinansowanieLiczba zrealizowanych przedsięwzięć
Gowarczów16673
GminaSumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Gowarczów1 668 639,28 zł.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!?