ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2023

Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Podmiotem świadczącym usługi odbioru odpadów  komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 145
26-200 Końskie
NIP 658-00-07-765
tel.: 41-372-34-97, fax.: 41-372-29-28
e-mail: zuk@pgk.konskie.pl

Miesięczna stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2023 wynosi:

Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
Właściciel zadeklarował posiadanie kompostownika21,00 zł/miesiąc od 1 mieszkańca
Właściciel zadeklarował brak kompostownika31,00 zł/miesiąc od 1 mieszkańca
Odpady zbierane i oddawane w sposób  nieselektywny
Od 1 mieszkańca62,00 zł/ miesiąc

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

190,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
380,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wpłaty za odpady należy dokonać na konto:

27 9145 1109 3500 2567 2000 0029

u inkasentów lub w kasie Urzędu Gminy w terminach:

I kwartałdo dnia 15 marzec
II kwartałdo dnia 15 maj
III kwartałdo dnia 15 wrzesień
IV kwartałdo dnia 15 listopad

Informacje o odpadach komunalnych w 2023 roku – (plik PDF).

Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku