Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów w 2016 r..

Wójt Gminy Gowarczów  informuje,  że została zmieniona zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 r.

Zgodnie ze zmienioną umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie do 9 141,21 zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych w/w zadania. Na kwotę dotacji składają się:

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 3.764,03 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 5.377,18 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu strażackiego

Wójt Gminy Gowarczów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki ŻUK – FS Lublin, nr rej TKN 08VF

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Gmina Gowarczów                                                                                                                             Plac XX- Lecia 1
26-225 Gowarczów

2.Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i model – ŻUK – FS Lublin
Typ: A – 15                                                                                                                                     Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy
Nr rejestracyjny – TKN 08VF
Pojemność silnika – 2120,00 cm3
Stan licznika – 19725 km
Kolor nadwozia – czerwony
Skrzynia biegów – manualna
Rok produkcji – 1985 r.
Data ważności badania technicznego – 11.09.2008 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są pod poniższym odnośnikiem.

Dokumenty do pobrania.

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 R.

Wójt Gminy Gowarczów  informuje,  że w dniu 07.07.2016 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 R.

Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie do 11 979,90 zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych w/w zadania. Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.932,90 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 7.047,00 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania planuje się unieszkodliwić ok. 3100 m2  wyrobów zawierających azbest, których źródłem są pokrycia dachowe.

Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW

Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

        Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmuje swym obszarem 9 gmin: Końskie, Gowarczów, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków,  Żarnów, Paradyż, Białaczów, Bliżyn. Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się dalsze możliwości na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład „LGD–U ŹRÓDEŁ”
w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyskało środki w łącznej wysokości 8,5 mln zł na jej realizację. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.

Czytaj więcej „Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”.”

Więcej o: Zaproszenie

Zaproszenie

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Wójt Gminy Gowarczów ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości szerokiego wsparcia doradczego w zakresie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg publicznych

            W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców przebudowy dróg publicznych w Komaszycach i Starym Polu. Zamówienia spotkały się z dużym zainteresowaniem, złożono 5 ofert na przebudowę drogi publicznej w Starym Polu, zaś na przebudowę drogi publicznej w Komaszycach wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na w/w drogi złożył Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Rozpoczęcie prac zaplanowano w miesiącu sierpniu, zakończenie na koniec września br.

Inwestycje realizowane przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Odbiory końcowe dróg gminnych

Wczoraj odbyły się odbiory końcowe dróg gminnych w miejscowości Gowarczów; ul. Partyzantów oraz w Rudzie Białaczowskiej.

Zakład Budowlano – Drogowy  „DUKT” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  roboty budowlane na w/w drogach wykonał w terminie.

Nawierzchnia asfaltowa w Gowarczowie ul. Partyzantów już położona

        Informujemy, iż zostały zakończone prace związane z przebudową drogi w miejscowości Gowarczów ul. Partyzantów. W ostatnią sobotę została położona nawierzchnia asfaltowa na w/w drodze. To kolejna udana inwestycja w tym roku którą możemy się pochwalić.