Aktualności

Więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

      Podstawowym powodem , który przemawia za opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016-2023”, jest konieczność zdefiniowania stosunku Wspólnoty Samorządowej do stojących przed nią wyzwań nie tylko o charakterze transformacyjnym  i lokalnym, ale przede wszystkim rozwojowym i globalnym.Nie bez znaczenia dla tej decyzji jest również zmiana polityki rozwojowej Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój cywilizacyjny w wymiarze globalnym, narastające problemy lokalne oraz konieczność stworzenia fundamentów dla realizowania lokalnych polityk ze szczególnym wykorzystaniem endogenicznych zasobów.

Czytaj więcej „Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023”

Sesja Rady Gminy Gowarczów

        W dniu 14 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się XXII sesja Rady Gminy w Gowarczowie. Wójt Gminy Gowarczów zaprasza zainteresowanych mieszkańców. Porządek obrad.

Remonty dróg gminnych

      W minionym tygodniu zakończono prace związane z równaniem i utwardzaniem kruszywem dróg w sołectwach Komaszyce ,Kamienna Wola ,Kupimierz ,Korytków. W tym tygodniu rozpoczęto prace w sołectwach Giełzów i Bębnów.

Więcej o: Bezpieczniej przy drogach

Bezpieczniej przy drogach

      Gmina Gowarczów zleciła opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytków przy drodze wojewódzkiej 728 , w Komaszycach , Bębnowie, Borowcu oraz w Rogówku przy drogach powiatowych.

Uwaga kradzież !

Z uwagi na kradzież agregatu prądotwórczego w dniu 15.05.2016 r. Gmina Gowarczów dokonała zakupu nowego agregatu prądotwórczego za kwotę 60 000 zł.

Prace konserwacyjne

     Zostały zakończone prace związane z czyszczeniem rowów przydrożnych i konserwacją przepustów w miejscowości Kamienna Wola (Stare Pole) na odcinku 840 m. Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Kanalizacja – kontynuacja prac

     Obecnie trwają prace przy budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłaków o długości 2159 mb. Przewidywany termin ukończenia robót to 30.09.2016 r.

Więcej o: Nasze nagrodzone prace

Nasze nagrodzone prace

        Tradycyjnie, jak co roku pracownia plastyczna CKiAL brała udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina – Twój Przyjazny Świat” w ramach XI Powiatowych Dni Profilaktyki.

Z przyjemnością informujemy, że prace Ani Bieleckiej i Natalki Szymczyk zostały docenione i nagrodzone. Autorki otrzymały także pamiątkowe dyplomy od organizatorów. Praca Natalki jest znana z okładki naszego biuletynu informacyjnego. Serdecznie gratulujemy.

Aktywni Seniorzy w Krakowie

       W dniu 31 maja Stowarzyszenie „Aktywni Seniorzy” zorganizowało wycieczkę do Krakowa. Pod opieką przewodnika podziwiali zabytki „Królewskiego Miasta” . Uczestnicy mogli zwiedzić Wawel , zobaczyć ołtarz Wita Stwosza , Bramę Floriańską i dom Jana Matejki . Znalazła się też chwila , by indywidualnie pospacerować po rynku i nacieszyć się klimatem tego miasta. Podróż upłynęła w miłej atmosferze integrującej środowisko seniorów .Centrum Kultury dofinansowało koszty związane z przejazdem.