Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

c

Uwaga- Tydzień Spisowy- zmiana terminu

Gminne Biuro Spisowe w Gowarczowie informuje, iż z uwagi na sytuację epidemiczną następuje przesunięcie terminu Tygodnia Spisowego  na tydzień następny tj. od 12 do 16 kwietnia!

Jak mogę się spisać?

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy. Przez cały czas trwania spisu możesz spisać się na stronie spis.gov.pl – znajdziesz tam także szczegółowe informacje na temat spisu.

 Od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800 możesz zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 gdzie uzyskasz pomoc w samospisie, lub skorzystać z opcji „spis na żądanie” przez rachmistrza telefonicznego.

Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze – spis bezpośredni oraz telefoniczny. Osoba, która nie dokonała samospisu internetowego nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu.

Twoje dane są u nas bezpieczne!

Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym nigdy nie pytamy o wielkość zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.

Treść pytań, które będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na stronie spisowej opublikowano treść pytań, które będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do zapoznania się z nimi pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

Dodatkowo, na stronie Urzędu Statystycznego w Kielcach na Respondentów czekają liczne konkursy związane z NSP2021!

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl


nsplim_logo03
nsplim_logo03

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

 • Kiedy można się spisać?

  Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
 • Jak można się spisać?

  Obowiązkową formą jest samospis internetowy (poprzez stronę spis.gov.pl). Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego
 • Czy muszę się spisać?

  Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

Czytaj więcej „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
To już IV etap badań – poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcui wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja – link [1].

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.
Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.


link do ankiety
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

linki:
Raport z trzech pierwszych etapów badań:
[1] http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf
link do ankiety
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

Pomoc finansowa w zakresie ochrony gospodarstwa przed ASF

Warszawa, dnia 22 marca 2021

Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
– wszyscy

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

 • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
 • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

 1. iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek oraz
 2. kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenieskutkow-
prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Proszę o przekazanie powyższego ogłoszenia do powiatowych lekarzy weterynarii w celu rozpowszechnienia informacji pośród producentów świń.

Oryginalna forma otrzymanego pisma jest dostępna pod linkiem: https://gowarczow.pl/wp-content/uploads/2021/03/WOZH.430.1.2021%281%29.pdf

Bogdan Konopka

Więcej o: Wiosenna sesja Rady Gminy

Wiosenna sesja Rady Gminy

16 marca 2021 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Gowarczowie, odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja w której  udział wzięło 13 Radnych Gminy Gowarczów. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Podczas sesji podjęto szereg uchwał. Jedną z najważniejszych uchwał, była zmiana w budżecie Gminy dot. zabezpieczenia środków na remont dróg w miejscowości Gowarczów tj. ul. Mickiewicza, ul. Kościelna oraz wykonanie drogi dojazdowej na działkach nr 1159/2 i 1162/5 tj. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka . Łączna kwota zabezpieczona to ponad 160 000,00 zł.

W sprawach różnych Dyrektor  Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie  ogłosiła rozpoczęcie realizacji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 pod nazwą „zaPLANujMY”. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności gminnej oraz konkurs na kulturalne inicjatywy mieszkańców  – na kreatywne działania przeprowadzenie latem tego roku przewidziana jest pula ponad 20 tysięcy złotych.

Na koniec wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Wójt Gminy Stanisław Pacocha złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.

Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2021/G
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.1.7. Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace/727-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2021-g


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 2/2021/G
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace/726-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-g


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 1/2021/RD
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.  

Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy Gowarczów
Sławomir Stańczyk                            Stanisław Pacocha

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Wszystkim Mieszkankom Gminy Gowarczów najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składają Wójt Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk oraz Wicewójt Jan Wieruszewski

Pomoc żywnościowa

W dniu 24 lutego 2021 roku do Gminy Gowarczów trafiła pierwsza transza żywności pozyskana z Kieleckiego Banku Żywności w ilości 8,5 ton dzięki pomocy 10 Brygady WOT. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się : herbatniki maślane, mus jabłkowy, buraczki wiórki, ser żółty, groszek z marchewką, makaron, szynka drobiowa, olej rzepakowy, powidła śliwkowe.

 Z pomocy skorzystało 450 osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa Podprogram 2020.

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza i księdza wikarego za magazyn służy budynek po „starej ”Plebanii.

Sprawna dystrybucja to zasługa Wójta Gminy Gowarczów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gowarczowie.

Osoby zainteresowane i mieszczące się w granicach kryterium dochodowego mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie już na przełomie września i października 2021 roku na nowy Program 2021/2022.

Więcej o: W NASZEJ GMINIE POWSTAJE SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA

W NASZEJ GMINIE POWSTAJE SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA

Wójt  Gminy Gowarczów informuje, iż w naszej gminie powstaje sieć światłowodowa, która rozwijana jest przez firmę Nexera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem Programu jest zapewnienie szybkiego internetu w miejscach, gdzie dostęp do szerokopasmowej sieci był mocno ograniczony.

W dniu 25 luty 2021 r. w Urzędzie Gminy w Gowarczowie miało miejsce spotkanie z udziałem przedstawiciela firmy Nexera oraz radnej Rady Gminy Gowarczów Katarzyny Sobczyńskiej, w którym brałem udział.

Tematem spotkania była rozbudowa sieci światłowodowej w miejscowościach gdzie sieć została zaprojektowana lub wybudowana oraz budowa sieci światłowodowej w miejscowościach pozbawionych dostępu do internetu.

Przedstawiciel firmy Nexera zobowiązał się dołożyć wszelkich starań aby wszyscy mieszkańcy gminy Gowarczów zostali objęci siecią światłowodową i mieli dostęp do internetu.

Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dom znajdzie się w zasięgu sieci. Można to zrobić na stronie www.nexera.pl, wpisując adres w polu wyszukiwania na interaktywnej mapie. Kiedy sieć zostanie uruchomiona, w ten sam sposób będzie można zobaczyć także, u kogo można zakupić usługę, ponieważ NEXERA, jako operator hurtowy nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej, a tylko poprzez działających na danym obszarze operatorów.

URZĘDOWY OBOWIĄZEK REJESTRACJI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Końskich informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1592), podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają na terytorium RP bulwy ziemniaków, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pełna treść informacji.