Aktualności

Więcej o: Dzień Flagi i Święto Konstytucji

Dzień Flagi i Święto Konstytucji

Drugi raz w Gminie Gowarczów zorganizowana została akcja promująca symbole narodowe. Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy w dniu 3 maja br. przed kościołem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie wręczyli mieszkańcom blisko 500 sztuk chorągiewek.

Po mszy o godzinie 10:30 jak i o 11:30 zainteresowanie mieszkańców zwiększało się i z sympatią brali udział w wydarzeniu.

Główną Mszę Świętą za Ojczyznę odprawił ksiądz Proboszcz Dariusz Stańczyk w kościele Św. App. Piotra i Pawła w kazaniu nakreślił rys historyczny wydarzeń związanych z obchodzoną 232 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja, była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również kościelne święto przeżywania uroczystości Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski patronki naszej ojczyzny to święta z których powinniśmy być dumni.

Trwa rozbudowa oczyszczalni w Rudzie Białaczowskiej

Informujemy, iż trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni w Rudzie Białaczowkiej. Do tej pory Wykonawca tj. firma Mar Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wykonała częściowo roboty ziemne polegające na wykopie pod zintegrowany reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym oraz wylany został chudy beton. Prace przebiegają zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo finansowym. Nadmieniamy jednocześnie, iż w ramach zadania został dostarczony ciągnik ZETOR, wóz asenizacyjny, stacja trafo oraz stacja zlewcza.

O postępach następnych prac  będziemy  informowali na bieżąco.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że sprzedaż biletów miesięcznych /w tym szkolnych/ na linie komunikacyjne w ramach publicznego transportu zbiorowego, dla którego Organizatorem jest Gmina Gowarczów   będzie prowadzona  24 maja 2023 r. (środa) w godzinach od 12:00 do 14:00, I – piętro p. nr 208

  /Wójt Gminy  Gowarczów/

OGŁOSZENIE. ZMIANA TERMINU !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp z o.o.

informuje, że nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

z dnia 26.04.2023 r. na dzień 27.04.2023 r.

z następujących miejscowości:

BERNÓW, GIEŁZÓW, KAMIENNA WOLA, KORYTKÓW, KUPIMIERZ, KURZACZE, SKRZYSZÓW,
STARE POLE.

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję o godz. 7.00

Więcej o: Ostatnia droga powiatowa piaszczysta w Gminie Gowarczów doczekała się asfaltu

Ostatnia droga powiatowa piaszczysta w Gminie Gowarczów doczekała się asfaltu

W ramach realizowanej inwestycji w trakcie budowy jest droga powiatowa Nr 0433T  o długości około 1 300 mb z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego. Droga posiada zatoki do mijania się pojazdów. Do tej pory została tam położona warstwa ścieralna, w niedługim czasie zostanie ułożona na tej drodze warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Informujemy, iż odcinek tej drogi jest przejezdny i mieszkańcy w końcu doczekali się długo wyczekiwanego asfaltu. O wspomniany łącznik drogowy zabiegała wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Jolanta Pacocha, której serdecznie dziękujemy. O zakończeniu budowy i odbiorze końcowym poinformujemy Państwa niebawem.

Więcej o: ,,Zielona Wielkanoc do nas zawitała i wszystkim w pisankach radość rozdawała”

,,Zielona Wielkanoc do nas zawitała i wszystkim w pisankach radość rozdawała”

Niezwykle barwne przedstawienie opowiadające o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie na które z wielką przyjemnością wybrała się Sekretarz Gminy Gowarczów Pani Marzena Dziewit.

Pani Marzena na koniec przedstawienia nie kryła swego zachwytu jaki wzbudzili w niej młodzi artyści jak i zachwytu nad wystrojem przygotowanym przez panie które podjęły się tego nie lada wyzwania jakim jest przygotowanie przedstawienia. 

Młodzi artyści podczas przedstawienia opowiadali o zwyczajach jak jest ważne ich przekazywanie kolejnym pokoleniom, zaprezentowali również piosenki związane z budzącą się wiosną i zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.

Przybyli na przedstawienie goście między którymi była Pani Sekretarz Gminy jak również Dyrektor Szkoły Podstawowej Paweł Skowron wraz z Wicedyrektor Iwoną Kłosek oraz Wicedyrektor szkoły Edukacji wczesnoszkolnej Joanna Lisiewicz i Pani Dyrektor GCKiB Elwira Sibiga-Gärtner zostali obdarowani przez uczestników palmami wielkanocnymi.

Palmy wielkanocne to nie jedyna niespodzianka jaką dla zaproszonych gości przygotowali wedle tradycji uczestnicy bo wspomnieli oni również tradycję jaką jest śmigus-dyngus oblewając wszystkich wodą co wzbudziło żywą reakcję publiczności zwłaszcza tej damskiej.

Na zakończenie przez Panią Wicedyrektor jak i Dyrektora zostały złożone życzenia wielkanocne jak i podziękowania. Życzenia wielkanocne wszystkim przybyłym jak i uczestnikom złożyła również Pani Marzena Dziewit w imieniu swoim jak i Wójta Stanisława Pacochy.