Aktualności

Upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła!

Będą kary do 5000 tys. zł za brak złożenia deklaracji, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie poprzez stronę:  www.zone.gunb.gov.pl 

Należy wówczas posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny czy też dowód elektroniczny.

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, pokój 306.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami o karach administracyjnych.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 Wszelkie informacje odnośnie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Gowarczowie tel. 48 672 40 37 w. 244 w godzinach pracy Urzędu.

Więcej o: W Gminie Gowarczów hucznie świętowano „Dzień Dziecka”

W Gminie Gowarczów hucznie świętowano „Dzień Dziecka”

1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka tego dnia w naszej gminie uroczystości

święta wszystkich dzieci odbywały się w dwóch budynkach jednocześnie dostosowując

programy artystyczne do potrzeb każdej grupy wiekowej.

Uroczystości rozpoczęły się od Szkoły Podstawowej na ulicy Szkolnej gdzie swoje życzenia dla dzieci i młodzieży składali Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, Dyrektor Paweł Skowron, Wicedyrektor Iwona Kłosek, a także zaproszona Anna Kukawska.

Życząc najmłodszym mieszkańcom gminy dobrej zabawy podczas ich święta, wielu miłych wspomnień z czasów szkolnych, mnóstwa prezentów i oczywiście uśmiechu na co dzień.

Program „Spotkanie z gwiazdą” – Anną Kukawską znaną z serialu „Policjanci i Policjantki” spotkał się z dobrym odbiorem wśród starszych uczniów, którzy chętnie brali udział w warsztatach i aktywnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach. Recital muzyczny wprowadził w dobry nastrój i pozwolił uwolnić pozytywne emocje płynące z słuchania muzyki. Na koniec spotkania oczywiście nie zabrakło czasu na pamiątkowe zdjęcia i autografy.

Młodsi uczniowie bawili się przy animacjach sportowych w znakomitym bajkowym klimacie w Szkole Podstawowej na ul. S. Żuka, gdzie atrakcji mieli całe mnóstwo. Animatorzy z Kukavsky Art Agency zapewnili dobrą zabawę pełną różnych konkurencji i zmagań, w tanecznych rytmach uczniowie odrobili na szóstkę lekcję gimnastyki. W programie były również warsztaty cyrkowe w których to można było pod okiem instruktora spróbować żonglerki i sztuczek kuglarskich.

Młodzież ze Świetlicy Środowiskowej oraz Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały atrakcje i konkursy dla najmłodszych, nie zabrakło też malowania na twarzy.

Nad oprawą muzyczną imprezy czuwał Piotr Zaborowski wraz z Bartkiem Gärtnerem, a wystrój przygotowały animatorki CKiAL Dorota Krzciuk i Małgorzata Żurawska.

Śmiech i dobra zabawa towarzyszyły uczniom gowarczowskiej podstawówki do późnego południa.

Bogaty program artystyczny dla najmłodszych mieszkańców gminy jest wynikiem współpracy Pana Wójta Stanisława Pacochy z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców działającą przy SP Gowarczów.

Więcej o: Droga powiatowa miedzy Bernowem a Giełzowem wreszcie doczekała się budowy.

Droga powiatowa miedzy Bernowem a Giełzowem wreszcie doczekała się budowy.

Po latach wyczekiwania i obietnic poprzedników droga powiatowa Nr 0433T na odcinku 1300 mb. zostanie wybudowana w okresie najbliższych 12 miesięcy. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to 3 mln złotych z czego 2 850.000,00 zł będzie pochodzić z dofinansowania.

Nie ulega wątpliwości, że budowa tej drogi poprawi komunikację miedzy sąsiadującymi sołectwami, a także znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominamy, iż droga ta jest jedyną drogą powiatową piaszczystą na terenie Gminy Gowarczów. Nadmienić należy, iż budowa tej drogi to zasługa Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacocha, która to miedzy innymi przyczyniła się do tego aby Powiat Konecki otrzymał dofinansowanie.

Więcej o: XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gowarczowie

XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gowarczowie

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią do Gowarczowa powrócił konkurs z patriotycznym przesłaniem „Kocham moją ojczyznę”. Tegoroczna edycji konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem co odzwierciedlenie znalazło w ilości uczestników ok 140 uczniów z powiatu koneckiego. XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotyczne rozpoczął się od godziny 9  w Szkole Podstawowej w Gowarczowie na ulicy Szkolnej. Wójt Gminy Gowarczów Pan Stanisław Pacocha  przywitał przybyłych gości na czele z Prezesem Akcji Katolickiej Panem Januszem Bieleckim oraz wszystkich uczestników konkursu.

Na scenie uczestnicy prezentowali piękne patriotyczne utwory, które nabierają nowego głębszego wymiaru w obliczu sytuacji tuż przy wschodniej granicy naszego kraju. Cele konkursu podkreślają idee pielęgnowania i kultywowania narodowych tradycji. Uczestnicy występujący w dwóch kategoriach Pieśni i Poezji w pełni oddali charakter tego wydarzenia pokazując postawę dumnych, młodych patriotów kochających swoją ojczyznę. Na jury konkursu duże wrażenie wywarł poziom, który z roku na rok jest co raz wyższy, a sami uczestnicy ubiorem akcentują swoją obywatelską postawę.

Czytaj więcej „XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gowarczowie”
Więcej o: XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej  w Gowarczowie

XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gowarczowie

Od godziny 9  w Szkole Podstawowej w Gowarczowie odbywa się dniu dzisiejszym XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Dzieci i młodzież z całego Powiatu wykonują utwory muzyczne oraz literackie. Wójt Gminy Gowarczów Pan Stanisław Pacocha  przywitał przybyłych gości na czele z Prezesem Akcji Katolickiej Panem Januszem Bieleckim oraz wszystkich uczestników konkursu. W późniejszych godzinach poinformujemy Państwa o wynikach konkursu.

Egzaminy Ósmoklasistów w Gminie Gowarczów

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się sesja egzaminacyjna uczniów klas ósmych gowarczowskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Przed rozpoczęciem części humanistycznej, która przeprowadzona zostaje jako pierwsza życzenia powodzenia i sukcesów składali uczniom Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz dyrektor Paweł Skowron i nauczyciele. Życząc uczniom praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, aby uzyskali jak najlepsze wyniki, które pomogą im dostać się do szkół jakie wybrali. Do tych życzeń również dołączyła Pani Sekretarz Marzena Dziewit delegowana z gminy jako przedstawiciel, która pełniła funkcję obserwatora podczas egzaminu ósmoklasisty w tym roku szkolnym.

Egzaminy przebiegały spokojnie i bez zakłóceń, a sami uczniowie wychodzili z sali egzaminacyjnej w dobrym nastroju i z optymistycznym nastawieniem. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem:

24 maja 2022 roku — egzamin z języka polskiego
25 maja 2022 roku — egzamin z matematyki
26 maja 2022 roku — egzamin z języka obcego.

Trzymamy kciuki i liczymy na wspaniałe wyniki!

Egzamin ósmoklasisty

📜Życie człowieka składa się z sukcesów i porażek, każdy dzień wystawia Nas na próbę i tylko od Was samych zależy jaką drogę wybierzecie. 📣Dzisiejszego dnia dajcie z siebie wszystko ✒️połamania długopisów 🍀

egzamin ósmoklasisty