16 laptopów dla szkoły z projektu „Zdalna Szkoła +”

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na zakup 16 laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Sprzęt wyposażony został w najnowszy system operacyjny Windows 10 Home Pl. oraz pakiet biurowy Office 2019 Standard Pl. Zakup pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji procesu nauczania szczególnie w warunkach zdalnej pracy. Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania to 49 849,44 zł.

Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła + w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej o: Odbiór drogi w Giełzowie

Odbiór drogi w Giełzowie

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z  Paniami: sekretarz Marzeną Dziewit, Radną Agnieszką  Ferensztajn  oraz kierownikiem budowy Łukaszem Nartowskim dokonali odbioru drogi w miejscowości Giełzów. Roboty wykonała firma DUKT s.p. z o.o. i s.k. we Włoszczowie.

Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 50 tys. złotych wzmocni infrastrukturę lokalną oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości.

Nadmienić należy, iż w ostatnich dniach zostało ogłoszone postępowanie na remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Gowarczów. O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.

Dzień Zwycięstwa

Na cmentarzu w Baryczy odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W dniu 7 maja odbyły się obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, jak co roku miały symboliczny charakter. Pod pomnikiem poległych delegacje zapaliły znicze i złożyły okolicznościowe wiązanki, oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym.

W uroczystości wzięły udział m.in. delegacje Świętokrzyskiego oddziału koła w Końskich Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Marzena Dziewit.

Kolejne dofinansowanie trafi do Gminy Gowarczów

W dniu wczorajszym miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, Skarbnikiem Gminy Justyną Płuciennik a Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Tym razem Gmina Gowarczów otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Korytków na odcinku blisko 1 km. W ramach niniejszego przedsięwzięcia będzie przebudowana droga wraz z udrożnieniem przepustów, zostaną wyczyszczone rowy oraz utwardzone pobocza.

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej w Korytkowie, a tym samym na lokalny rozwój tego sołectwa.

START-UPOWA POLSKA WSCHODNIA

Przedstawiamy system wsparcia startupów opartych na innowacyjnych pomysłach biznesowych. Platformy startowe pomagają realizować innowacyjne przedsięwzięcia młodym firmom.

PODDZIAŁANIE 1.1.1 PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA
„PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW”

Nabór do 31 października 2022 r.
Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej Platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu.

Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Platformy możesz starać się
o milion złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów
w Polsce Wschodniej.

PODDZIAŁANIE 1.1.2 PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA
„ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ”

Nabór do 30 grudnia 2021 r.
Jeśli eksperci z Platform Startowych pozytywnie zweryfikowali Twój pomysł i wspólnie opracowaliście model biznesowy oraz minimalną wersję produktu zdolną do rynkowego wdrożenia, możesz starać się o wsparcie na rozpoczęcie
sprzedaży i rozwinięcie swojej działalności.
Projekt złożony do poddziałania 1.1.2 Programu Polska Wschodnia „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” powinien zakładać wprowadzenie produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży zgodnie z wypracowanym w ramach Platformy Startowej modelem biznesowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.platformystartowe.gov.pl

Ulotka informacyjna

Kolejna sesja Rady Gminy

W czwartek 29 kwietnia odbyła się XXVII sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając zebranych radnych, pracowników urzędu oraz przedstawicieli jednostek. Radni na sesji rozpatrzyli uchwały m.in. tą dotyczącą likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli oraz przekształcenia gminnej biblioteki w samorządową instytucję kultury pn Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie. Radni podejmując projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gowarczów podjęli też temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie takie mogą być budowane po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze starostwa i gowarczowskiego UG utrzymując właściwe odległości od granicy działki.

W sprawach różnych Wójt gminy Gowarczów poinformował o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w Korytkowie na odcinku ok 1km. W zakresie zadań jest czyszczenie rowów (ok 600 mb), wymiana przepustów wraz z czyszczeniem istniejących oraz wylanie masy asfaltowej na całym odcinku. Koszt inwestycji to ponad 650 tys. złotych. Do Funduszu składanych było 5 wniosków. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie, 3 zaś znajdują się na liście rezerwowej. Dotyczą one drogowych inwestycji w: Kamiennej Woli, Kupimierzu i Brzeźnicy. Na liście rezerwowej znajduje się również droga powiatowa Rogówek-Baczyna na odcinku ponad 2 km. Koszt to ok 900 tys. złotych zaś wszystkich wymieniowych inwestycji blisko 3 mln złotych. Na ukończeniu są też prace polegające na budowie kanalizacji w Bębnowie. Długość budowanego odcina to ponad 4km.Postępują tez prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę Zbiornika w Rudzie Białaczowskiej.

Giełda staży

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz kobiet.

Dzień Flagi

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza m.in. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

Zapraszamy również do udostępniania na Państwa stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych okolicznościowego spotu zachęcającego do wywieszenia flagi. Spot można udostępnić na:

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/2-maja-wywies-flage/.

W akcji #mojaflaga dotychczas brali udział m.in. Adam Małysz, Marcin Gortat i Energa Basket Liga, Tour de Pologne i Czesław Lang oraz czołowi polscy lekkoatleci tacy jak Adam Kszczot, Konrad Bukowiecki, Paweł Wojciechowski czy Marcin Lewandowski. W promocję akcji angażowały się również Polski Komitet Olimpijski, Polska Liga Siatkowa i profil Łączy Nas Piłka. Ambasadorami akcji są też wszyscy Polacy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.

Dotychczas w internecie akcja #mojaflaga przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Mamy nadzieję, że i w tym roku pod hasztagiem znajdziemy setki tysięcy powiewających biało-czerwonych flag. Wystarczy wywiesić je przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i umieścić w social mediach z odpowiednim oznaczeniem. Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, abyśmy pokazali, że w tym dniu jednoczą nas barwy narodowe.

Zachęcamy wszystkich Polaków i przyjaciół Polski do przyłączenia się do wspólnego świętowania Dnia Flagi RP także w tym roku!

Biuro Programu „Niepodległa”