Więcej o: Przedszkolaki w bibliotece

Przedszkolaki w bibliotece

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i umożliwiając poznawanie świata. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniach 13 i 15 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie gościła dwie grupy przedszkolaków. „Motylki” i „Pszczółki” z zainteresowaniem poznawały wszystkie zakamarki placówki i zasady korzystania – wypożyczania książek. Największe emocje dzieciaków wzbudziły bajki czytane głośno przez Panią Kierownik Małgorzatę Mastalerz. Słuchacze mieli okazję poznać postać tajemniczego krasnoludka.

Kaziuki Koneckie 2016

Uroczystości poświęcone Patronowi Powiatu Koneckiego w tym roku odbyły się 13 czerwca. Tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św. i projekcją filmu przedstawiającego postać Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego. W części oficjalnej uczestniczył i reprezentował Gminę Gowarczów Wójt Stanisław Pacocha.Kolejnym punktem uroczystości odbywających się na placu przy kolegiacie Św. Mikołaja w Końskich były prezentacje artystyczne szkół i instytucji kultury z Końskich , Stąporkowa i Gowarczowa.Nas reprezentował zespół ludowy „Bębnowianki” ,który został nagrodzony brawami zgromadzonej publiczności.

W sezonie letnim „Bębnowianki” uczestniczą w licznych imprezach i konkursach . Na niedzielę 19 czerwca zaplanowany jest udział zespołu w XXXVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu.

Usuwanie azbestu

W Gminie Gowarczów realizowany jest „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów”.
Zasady realizacji Programu określa „Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gowarczów” wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Gowarczów NR 0050.28.2016 z dnia 22.04.2016 r.
Ilość środków na udzielenie dofinansowania jest ograniczona.Dofinansowanie dotyczy wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na dachach budynków w 2013 r.

Dofinansowane są te usługi usuwania materiałów azbestowych z budynków, w przypadku których zamiar zmiany pokrycia dachowego został zgłoszony w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Końskich.

Więcej o: Rządowy Program „Rodzina 500+”

Rządowy Program „Rodzina 500+”

W związku z wejściem w życie z dniem 1.04.2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizatorem w/w ustawy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie.

W dniu 31 maja 2016 r. na parkingu przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie został ustawiony punkt przyjmowania wniosków ,w którym osoby zainteresowane Programem „Programem 500+” mogły uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie wychowawcze.pomocy i informacji udzielali pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.W ramach spotkania dotyczącego rządowego programu „Rodzina 500+” do Gowarczowa przybył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Czytaj więcej „Rządowy Program „Rodzina 500+””

Więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

      Podstawowym powodem , który przemawia za opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016-2023”, jest konieczność zdefiniowania stosunku Wspólnoty Samorządowej do stojących przed nią wyzwań nie tylko o charakterze transformacyjnym  i lokalnym, ale przede wszystkim rozwojowym i globalnym.Nie bez znaczenia dla tej decyzji jest również zmiana polityki rozwojowej Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój cywilizacyjny w wymiarze globalnym, narastające problemy lokalne oraz konieczność stworzenia fundamentów dla realizowania lokalnych polityk ze szczególnym wykorzystaniem endogenicznych zasobów.

Czytaj więcej „Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023”

Sesja Rady Gminy Gowarczów

        W dniu 14 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się XXII sesja Rady Gminy w Gowarczowie. Wójt Gminy Gowarczów zaprasza zainteresowanych mieszkańców. Porządek obrad.

Remonty dróg gminnych

      W minionym tygodniu zakończono prace związane z równaniem i utwardzaniem kruszywem dróg w sołectwach Komaszyce ,Kamienna Wola ,Kupimierz ,Korytków. W tym tygodniu rozpoczęto prace w sołectwach Giełzów i Bębnów.

Więcej o: Bezpieczniej przy drogach

Bezpieczniej przy drogach

      Gmina Gowarczów zleciła opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytków przy drodze wojewódzkiej 728 , w Komaszycach , Bębnowie, Borowcu oraz w Rogówku przy drogach powiatowych.

Uwaga kradzież !

Z uwagi na kradzież agregatu prądotwórczego w dniu 15.05.2016 r. Gmina Gowarczów dokonała zakupu nowego agregatu prądotwórczego za kwotę 60 000 zł.