Aktualności

Usuwanie azbestu

W Gminie Gowarczów realizowany jest „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów”.
Zasady realizacji Programu określa „Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gowarczów” wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Gowarczów NR 0050.28.2016 z dnia 22.04.2016 r.
Ilość środków na udzielenie dofinansowania jest ograniczona.Dofinansowanie dotyczy wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na dachach budynków w 2013 r.

Dofinansowane są te usługi usuwania materiałów azbestowych z budynków, w przypadku których zamiar zmiany pokrycia dachowego został zgłoszony w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Końskich.

Więcej o: Rządowy Program „Rodzina 500+”

Rządowy Program „Rodzina 500+”

W związku z wejściem w życie z dniem 1.04.2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizatorem w/w ustawy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie.

W dniu 31 maja 2016 r. na parkingu przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie został ustawiony punkt przyjmowania wniosków ,w którym osoby zainteresowane Programem „Programem 500+” mogły uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie wychowawcze.pomocy i informacji udzielali pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.W ramach spotkania dotyczącego rządowego programu „Rodzina 500+” do Gowarczowa przybył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Czytaj więcej „Rządowy Program „Rodzina 500+””

Więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

      Podstawowym powodem , który przemawia za opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016-2023”, jest konieczność zdefiniowania stosunku Wspólnoty Samorządowej do stojących przed nią wyzwań nie tylko o charakterze transformacyjnym  i lokalnym, ale przede wszystkim rozwojowym i globalnym.Nie bez znaczenia dla tej decyzji jest również zmiana polityki rozwojowej Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój cywilizacyjny w wymiarze globalnym, narastające problemy lokalne oraz konieczność stworzenia fundamentów dla realizowania lokalnych polityk ze szczególnym wykorzystaniem endogenicznych zasobów.

Czytaj więcej „Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023”

Sesja Rady Gminy Gowarczów

        W dniu 14 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się XXII sesja Rady Gminy w Gowarczowie. Wójt Gminy Gowarczów zaprasza zainteresowanych mieszkańców. Porządek obrad.

Remonty dróg gminnych

      W minionym tygodniu zakończono prace związane z równaniem i utwardzaniem kruszywem dróg w sołectwach Komaszyce ,Kamienna Wola ,Kupimierz ,Korytków. W tym tygodniu rozpoczęto prace w sołectwach Giełzów i Bębnów.

Więcej o: Bezpieczniej przy drogach

Bezpieczniej przy drogach

      Gmina Gowarczów zleciła opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytków przy drodze wojewódzkiej 728 , w Komaszycach , Bębnowie, Borowcu oraz w Rogówku przy drogach powiatowych.

Uwaga kradzież !

Z uwagi na kradzież agregatu prądotwórczego w dniu 15.05.2016 r. Gmina Gowarczów dokonała zakupu nowego agregatu prądotwórczego za kwotę 60 000 zł.

Prace konserwacyjne

     Zostały zakończone prace związane z czyszczeniem rowów przydrożnych i konserwacją przepustów w miejscowości Kamienna Wola (Stare Pole) na odcinku 840 m. Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Kanalizacja – kontynuacja prac

     Obecnie trwają prace przy budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłaków o długości 2159 mb. Przewidywany termin ukończenia robót to 30.09.2016 r.

Więcej o: Nasze nagrodzone prace

Nasze nagrodzone prace

        Tradycyjnie, jak co roku pracownia plastyczna CKiAL brała udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Rodzina – Twój Przyjazny Świat” w ramach XI Powiatowych Dni Profilaktyki.

Z przyjemnością informujemy, że prace Ani Bieleckiej i Natalki Szymczyk zostały docenione i nagrodzone. Autorki otrzymały także pamiątkowe dyplomy od organizatorów. Praca Natalki jest znana z okładki naszego biuletynu informacyjnego. Serdecznie gratulujemy.