W Gowarczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego

W piątek 21 czerwca w szkołach na terenie Gminy Gowarczów odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024, które rozpoczęło się Mszą Świętą. W uroczystościach uczestniczyły Władze Gminy –Panie Burmistrz Joanna Dołowska oraz Zastępczyni Barbara Panek. Panie gratulowały uczniom sukcesów i życzyły wspaniałych wakacji. Nie zabrakło też podziękowań dla kadry pedagogicznej wychowawców jak i dla dyrekcji.

Hala sportowa przy ul. S. Żuka miała przyjemność pożegnać dzieci młodsze od klas 0 do 4. Przygotowany program artystyczny wprowadzał zebranych w letni klimat, który mogła podziwiać pani z-ca Barbara Panek.

Po części artystycznej Panie Dyrektorki Iwona Kłosek i Joanna Lisiewicz wręczyły nagrody dla wyróżnionych uczniów.

W tym samym czasie Pani Burmistrz uczestniczyła w zakończeniu roku na hali sportowej przy ul. Szkolnej połączonego z pożegnaniem uczniów klas ósmych. Dyrektor szkoły Paweł Skowron wraz z Panią Burmistrz i wychowawcami klas wręczali nagrody dla uczniów i uczennic wyróżniających się osiągnięciami w nauce jak również w osiągnięciach sportowych. Nie zabrakło też wyróżnień konkursowych oraz listów gratulacyjnych dla rodziców.

Dzień zakończenia roku w sposób szczególny celebrowali uczniowie klasy 8 wraz z wychowawczynią Izabelą Szarf. Był to czas pożegnań i życzeń dalszych sukcesów. Również prezentacja artystyczna zachowana była w bardziej sentymentalnym duchu pożgań i wkraczania w nowy etap w życiu ósmoklasistów.

Życzymy bezpiecznych, słonecznych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń oraz wielu sukcesów wszystkim naszym uczniom!