Kolejne dofinansowanie trafi do Gminy Gowarczów

W dniu wczorajszym miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, Skarbnikiem Gminy Justyną Płuciennik a Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Tym razem Gmina Gowarczów otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Korytków na odcinku blisko 1 km. W ramach niniejszego przedsięwzięcia będzie przebudowana droga wraz z udrożnieniem przepustów, zostaną wyczyszczone rowy oraz utwardzone pobocza.

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej w Korytkowie, a tym samym na lokalny rozwój tego sołectwa.