17 laptopów dla szkoły z projektu „Zdalna Szkoła”

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na zakup 17 laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Sprzęt wyposażony został w najnowszy system operacyjny Windows 10 Professional Pl. oraz pakiet biurowy Office 2019 Standard Pl.. Zakup pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji procesu nauczania szczególnie w warunkach zdalnej pracy.

Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania to 54 784,20 zł. Całość projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa (bez wkładu własnego JST)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.