Kolejna sesja Rady Gminy

W czwartek 29 kwietnia odbyła się XXVII sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając zebranych radnych, pracowników urzędu oraz przedstawicieli jednostek. Radni na sesji rozpatrzyli uchwały m.in. tą dotyczącą likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli oraz przekształcenia gminnej biblioteki w samorządową instytucję kultury pn Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie. Radni podejmując projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gowarczów podjęli też temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie takie mogą być budowane po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze starostwa i gowarczowskiego UG utrzymując właściwe odległości od granicy działki.

W sprawach różnych Wójt gminy Gowarczów poinformował o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w Korytkowie na odcinku ok 1km. W zakresie zadań jest czyszczenie rowów (ok 600 mb), wymiana przepustów wraz z czyszczeniem istniejących oraz wylanie masy asfaltowej na całym odcinku. Koszt inwestycji to ponad 650 tys. złotych. Do Funduszu składanych było 5 wniosków. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie, 3 zaś znajdują się na liście rezerwowej. Dotyczą one drogowych inwestycji w: Kamiennej Woli, Kupimierzu i Brzeźnicy. Na liście rezerwowej znajduje się również droga powiatowa Rogówek-Baczyna na odcinku ponad 2 km. Koszt to ok 900 tys. złotych zaś wszystkich wymieniowych inwestycji blisko 3 mln złotych. Na ukończeniu są też prace polegające na budowie kanalizacji w Bębnowie. Długość budowanego odcina to ponad 4km.Postępują tez prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę Zbiornika w Rudzie Białaczowskiej.

Giełda staży

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz kobiet.

Dzień Flagi

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza m.in. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

Zapraszamy również do udostępniania na Państwa stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych okolicznościowego spotu zachęcającego do wywieszenia flagi. Spot można udostępnić na:

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/2-maja-wywies-flage/.

W akcji #mojaflaga dotychczas brali udział m.in. Adam Małysz, Marcin Gortat i Energa Basket Liga, Tour de Pologne i Czesław Lang oraz czołowi polscy lekkoatleci tacy jak Adam Kszczot, Konrad Bukowiecki, Paweł Wojciechowski czy Marcin Lewandowski. W promocję akcji angażowały się również Polski Komitet Olimpijski, Polska Liga Siatkowa i profil Łączy Nas Piłka. Ambasadorami akcji są też wszyscy Polacy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.

Dotychczas w internecie akcja #mojaflaga przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Mamy nadzieję, że i w tym roku pod hasztagiem znajdziemy setki tysięcy powiewających biało-czerwonych flag. Wystarczy wywiesić je przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i umieścić w social mediach z odpowiednim oznaczeniem. Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, abyśmy pokazali, że w tym dniu jednoczą nas barwy narodowe.

Zachęcamy wszystkich Polaków i przyjaciół Polski do przyłączenia się do wspólnego świętowania Dnia Flagi RP także w tym roku!

Biuro Programu „Niepodległa”

Wiosenne inwestycje drogowe na terenie gminy rozpoczęte

Wójt gminy Gowarczów informuje, że aktualnie trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Giełzów na odcinku ok 200m.
Droga była w bardzo złym stanie technicznym dlatego podjęto działania mające na celu poprawę jakości nawierzchni a co za tym idzie bezpieczeństwa użytkowników.
Obecnie rozłożono kruszywo a kolejnym działaniem będzie wylanie asfaltu.

PGK w Końskich – informacja o projekcie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o.

realizuje projekt pn.:

„Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich”.

Celem projektu są kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszanie ilości odpadów przekazywanych do składowania i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

W ramach niniejszego projektu:

  • przewidziano zakup koparki przeładunkowej z chwytakiem, przekazującej odpad do dalszego zagospodarowania.
  • realizowana jest kampania edukacyjno-informacyjną, obejmująca tematykę związaną z selektywną zbiórką odpadów oraz ponownym ich zagospodarowaniem i wykorzystaniem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 30.09.2021 r.

Zgodnie z Umową nr RPSW.04.02.00-26-0005/19-00 z dnia 29.10.2020 r. o dofinansowanie projektu:

  • całkowity koszt projektu wynosi: 1 946 475, 00 zł
  • dofinansowanie z UE wynosi: 1 337 212,50 zł

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie

Załączniki:

ZaPLANujMY

Gorąco zachęcamy Wszystkich mieszkańców gminy Gowarczów do podzielenia się swoimi opiniami na temat działań kulturalnych w naszej gminie wypełniając ankietę:
https://forms.gle/6L9jybLFzEzgTAeZA

➡Wyniki badań będą istotne w określeniu, jakie inicjatywy będą finansowane w konkursie CKiAL „ZaPLANujMY” oraz w dalszej działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

➡Zadanie „ZaPLANujMY” polega na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i pomysły na samodzielne inicjatywy mieszkańców z terenu gminy Gowarczów ze szczególnym uwzględnieniem grupy młodzieży i dorosłych oraz zachęcenia do składania wniosków na kulturalne przedsięwzięcia, które będą realizowane latem tego roku.

Ważnym elementem jest udział badaniach kulturalnych potrzeb. Udostępniona a pomoże określić jakiego typu działań brakuje na terenie gminy. W maju CKiAL zorganizuje spotkanie „ZaPLANujMY”, podczas którego przedstawi w jaki sposób można ubiegać się o środki na zrealizowanie pomysłu (w konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw, które będą miały do dyspozycji od 3 do 7 tysięcy złotych na ich realizację – na cały etapie realizacji CKiAL oferuje wsparcie konsultacyjne, osobowe i rzeczowe.) Wyłonione w konkursie działania będą realizowane w okresie od siepania do października na terenie gminy.
Poza dostępnymi ankietami w najbliższych tygodniach CKiAL będzie prowadziło dodatkowe działania badawcze – poprzez media społecznościowe, rozmowy telefoniczne oraz po złagodzeniu obostrzeń epidemicznych w formie happeningów w gminnej przestrzeni publicznej i dodatkowych spotkań.
Gorąco zachęcamy do czynnego brania udziału w tych działaniach – wyniki badań przełożą się na wybór dotowanych inicjatywnych a ponadto będą miały wpływ na przygotowanie oferty CKiAL spójnej z oczekiwaniami społeczności.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Plakat ZAPLANUJMY

Kolejny życiowy rekord został pobity !!!

Superstulatek Stanisław Kowalski pochodzący z Rogówka (obecnie mieszkaniec Świdnicy) 14 kwietnia 2021 obchodził swoje święto. Nie tylko bije rekordy w bieganiu, ale również pobił właśnie rekord w wieku, który zacnie wynosi 111 lat. Podczas złożonej mu oficjalnej wizyty lokalnych władz łącząc się przez WhatsAppa, do solenizanta popłynęły życzenia również z naszej gminy. Pan Wójt Stanisław Pacocha złożył serdeczne gratulacje oraz życzeniami, w imieniu mieszkańców gminy, a także swoim własnym życząc dużo zdrowia i dalszego spełniania swoich pasji. Solenizanta odwiedził polski korespondent amerykańskiej organizacji naukowo-badawczej Gerontology Research Group potwierdzając, że Pan Stanisław zgodnie z aktualną wiedzą jest najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce, 3. najstarszym mieszkańcem Polski, 4. najstarszym żyjącym mężczyzną w Europie a także 13 najstarszym mężczyzną na świecie! 😲👍 ❗️
Jeżeli zdrowie pozwoli według zapowiedzi Pan Stanisław odwiedzi swoje rodzinne strony (Rogówek) już w czerwcu.
➡Jak się okazuje Pan Stanisław Kowalski to nie jedyna osoba z naszej gminy ciesząca się długowiecznością. Wśród najstarszych osób w historii Polski była również Pani Antonina Partyka z Komaszyc, która dożyła sędziwego wieku 112 (zmarła w 2020 roku w woj. lubuskim).❗️

Wnioski o dopłaty tylko przez internet

ARIMR przypomina.

Wnioski o dopłaty tylko przez internet.

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.