Więcej o: Prace w Miłakowie zakończone

Prace w Miłakowie zakończone

   W poniedziałek 29 sierpnia Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i komisja powołana do odbioru wykonanych prac dokonali oceny zakończonego etapu inwestycji – odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłaków o długości 2159 mb. Stwierdzono prawidłowość i poprawność wykonanych prac. Zadanie udało się zakończyć nieco wcześniej niż to było pierwotnie zapowiadane i kolejny odcinek kanalizacji będzie służył mieszkańcom naszej gminy.

Więcej o: Wakacje w bibliotece

Wakacje w bibliotece

W ramach akcji wakacyjnej w GBP w Gowarczowie odbyły się zajęcia edukacyjne „Legendy naszego kraju”. Podczas  spotkań przewędrowaliśmy przez Polskę poznając opowieści związane z różnymi regionami naszego kraju ” SmokWawelski”, „Legenda o Wandzie, co nie chciała Niemca”, „o Popielu którego myszy zjadły”. „Legendy świętokrzyskie”,
„Legendy warszawskie”, oraz legendy związane z historią Gowarczowa- „Legenda o niedźwiedziu”, „Legenda o dzwonach”, „Legenda o kościółku św.Rocha”. Zajęcia miały przybliżyć dzieciom świat legend oraz zachęcić do samodzielnego przeczytania innych pasjonujących historii.

W Fili Bibliotecznej w Kamiennej Woli w okresie wakacyjnym odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem „Wakacje z książką”. Tematycznie zajęcia były różnorodne, uczyły dzieci kreatywnego myślenia oraz wskazywały jak można miło spędzić wolny czas z książką. Czytały bajki z podziałem na role, brały udział w zabawach związanych z książką , a na zajęciach plastycznych malowały i lepiły z plasteliny ilustracje z przeczytanych książek. Czytelnicy biblioteki biorą również udział w konkursie „Najaktywniejszy czytelnik wakacji”, który był ogłoszony na początku wakacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gowarczowie i Filię Biblioteczną w Kamiennej Woli.

Więcej o: Pamięć o wysiedlonych – Msza Św. 28.08.2016

Pamięć o wysiedlonych – Msza Św. 28.08.2016

Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia -28.08.2016 w Ludwinowie przy krzyżu upamiętniającym brutalne wysiedlenia mieszkańców w latach 1952 – 1953 odbyła się uroczysta Msza Św. Tradycyjnie obecni byli – inicjator upamiętnia miejsc po wysiedlonych wioskach , były nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz– Henryk Pargieła i Wójt Gminy Gowarczów – Stanisław Pacocha .Nabożeństwo celebrował ks. proboszcz miejscowej parafii Marek Maciążek. W uroczystości uczestniczyło liczne grono mieszkańców okolicznych wiosek i osób wysiedlonych ,którzy pamiętali te trudne chwile.
Wójt Stanisław Pacocha podkreślił , że choć tych miejscowości nie ma już na mapach to pozostaną one w naszej pamięci.
Spotkanie wzbogaciła krótka cześć artystyczna w wykonaniu Weroniki Dróżdż i Wiktorii Dobosz.
Na zakończenie dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowano poczęstunek.

Więcej o: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP

W niedzielne popołudnie 14 sierpnia 2016 r. odbyły się w Gowarczowie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla drużyn OSP z terenu gminy Gowarczów, w których wzięło udział 6 drużyn tj. OSP Bernów, OSP Bębnów, OSP Gowarczów, OSP Skrzyszów, OSP Korytków, OSP Ruda Białaczowska. Zawody oceniała komisja sędziowska w składzie: sędzia główny: – kapitan PSP w Końskich Robert Pałosz, – sędziowie pomocniczy: – aspirant Artur Strzelczyk, – komendant Miejsko-Gminny OSP Końskie – druh Jan Chrabąszcz, – prezes OSP Dziebałtów – druh Andrzej Nowak
Drużyny męskie startowały w dwóch konkurencjach tj: 1. Sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami: 2. Ćwiczenia bojowe: Klasyfikacja generalna zawodów po obu konkurencjach przedstawiła się następująco:
I miejsce – OSP Bernów,
II miejsce – OSP Korytków,
III miejsce – OSP Bębnów,
Wszystkie drużyny, które brały udział w zawodach sportowo – pożarniczych otrzymały dyplomy, zaś drużyny które zajęły czołowe miejsca otrzymały z rąk Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy okolicznościowe puchary.
Gospodarzem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie przy współudziale Urzędu Gminy w Gowarczowie, oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP Kazimierza Kosierkiewicza.
Wszystkim druhom, którzy przyczynili się do zorganizowania zawodów sportowo – pożarniczych , w szczególności druhom z OSP Gowarczów oraz Prezesowi klubu „Tęcza” Maciejowi Muszyńskiemu za pomoc przy przygotowaniach boiska i toru do zawodów należą się gorące podziękowania.

Więcej o: Festyn rodzinny 15 sierpnia 2016

Festyn rodzinny 15 sierpnia 2016

     Tegoroczny Festyn Rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci Św. Rocha już za nami. Szczęśliwie udało się uniknąć kłopotów z kapryśna pogodą. Dzięki sprawnej organizacji całość imprezy przebiegała bezproblemowo. Wstępem do zabawy były popisy wokalne dzieci z pracowni muzycznej CKiAL. Kolejnym punktem było powitanie przez Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę i z-cę Panią Marzenę Dziewit przybyłych gości – włodarzy sąsiednich gmin oraz przedstawicieli powiatu i organizacji politycznych. Goście mieli okazję podziwiać prezentacje sołectw i stowarzyszeń z terenu gminy i popróbować przygotowanych specjałów . Stoiska te cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników festynu .Słowa uznania należą się wszystkim przygotowującym prezentacje z sołectw: Giełzów ,Rogówek , Kurzacze, Morzywół, Komaszyce, Kamienna Wola i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Miłaków. Swoje stoisko zaprezentowała też pracownia plastyczna CKiAL . Dzieci i młodzież pod opieką Małgorzaty Gałązki i Małgorzaty Żurawskiej pokazała plon akcji „Miksujemy wakacje” realizowanej przy współpracy rodziców. Tradycyjnie ze swoim programem zaprezentował się zespół ludowy „Bębnowianka”.
Po zakończeniu prezentacji CKiAL na scenie pojawili się zaproszeni goście : Piotr Bielak prezentujący karkołomne akrobacje rowerowe i zespół „Ona i Oni” z Natalią Jureczko. Był to dobry wstęp do kulminacyjnego punktu programu -koncertu Marcina Siegieńczuka z formacją taneczną. Artysta szybko nawiązał kontakt z publicznością a tancerze zaskoczyli układem taneczno -akrobatycznym . Publiczność bawiła się znakomicie a bisom nie było końca. Dla wytrwałych zagrał jeszcze zespół „Masters- Marcin i Krzysiek”.
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, dzięki którym tegoroczny festyn miał tak ciekawą formę.

Więcej o: Remonty dróg powiatowych

Remonty dróg powiatowych

       Rozpoczęto remont drogi powiatowej polegający na sfrezowaniu starej nawierzchni, utwardzeniu poboczy i położeniu nowej warstwy asfaltu w miejscowości Bernów na odcinku 960m. Przewidywany termin ukończenia jeszcze w tym miesiącu.

Spotkanie integracyjne w Bębnowie

W sobotnie popołudnie 6 sierpnia odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Bębnowa .Inicjatorem imprezy był sołtys tej miejscowości Łukasz Grzegorczyk. W spotkaniu uczestniczył zaproszony przez gospodarzy Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha. Smaczny poczęstunek i dobra organizacja sprzyjały wesołej zabawie . Gratulujemy.

Więcej o: Zaproszenie

Zaproszenie

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Wójt Gminy Gowarczów ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości szerokiego wsparcia doradczego w zakresie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Ślady przeszłości

Do dnia dnia dzisiejszego można natknąć się na ślady II Wojny Światowej – co jakiś czas mamy okazję słyszeć o „pamiątkach” z tego okresu. Najnowszy przykład to znalezisko z dnia dzisiejszego w miejscowości Miłaków. Teren został już zabezpieczony przez policję.

Bezpieczniej przy drogach

Rozpoczęto koszenie traw przy drogach gminnych . Uporządkowanie terenu tuż przy drodze służy nie tylko estetyce ale poprawia znacząco widoczność szczególnie przy zakrętach i rozjazdach ,a to przekłada się na poprawę bezpieczeństwa korzystających z dróg gminnych.