Władze Gminy


Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Zastępca Burmistrza
Jan Wieruszewski

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Sekretarz Gminy
Marzena Dziewit

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Skarbnik Gminy
Justyna Płuciennik

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gowarczowie
Sławomir Stańczyk

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl