Władze Gminy


Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Zastępca Wójta Gminy
Jan Wieruszewski

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Sekretarz Gminy
Marzena Dziewit

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Skarbnik Gminy
Justyna Płuciennik

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stańczyk

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl