Władze Gminy


Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów
Joanna Dołowska

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: burmistrz@gowarczow.pl

Zastępca Burmistrza
Barbara Panek

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: zastepca-burmistrza@gowarczow.pl

Skarbnik Gminy
Justyna Płuciennik

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gowarczowie
Sławomir Konieczny

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl