ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2022

Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.


ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2020

Informacje dotyczące odpadów komunalnych:

  • informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne w 2021r. od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gowarczów.
  • miejsce zagospodarowania odpadów
  • poziom recyklingu za 2019 r.
  • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zobacz powyższe informacje

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania odpadów oraz osiągniętych przez gminę oraz podmioty poziomach recyklingu odpadów.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 roku

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Gowarczów w roku 2020 wykonywany przez PGK w Końskich Sp. z o. o. w tym miejsca trudnodostępne.