Więcej o: Wystawa prac plastycznych z CK i AL w Bibliotece w Końskich

Wystawa prac plastycznych z CK i AL w Bibliotece w Końskich

Po raz pierwszy cykl obrazów z pracowni plastycznej w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie  ma swoją wystawę poza granicami gminy. Od piątku 18 maja obrazy inspirowane twórczością Katarzyny Gärtner „Muzyka jak malowana” podziwiać można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Końskich. Cykl obrazów powstał z początkiem 2018 roku specjalnie na spotkanie podczas obchodów Dnia Kobiet. Obrazy przedstawiają wybrane piosenki, okładki płyt oraz plakaty dotyczące bogatej twórczości Pani Katarzyny oraz plenery wokół domu artystki.

Kompozytorka, która była gościem honorowym wernisażu nie kryła podziwu dla zdolność i kreatywność zwłaszcza tych najmłodszych twórców, którzy starali się odtworzyć na obrazach sceny z poszczególnych piosenek. Podzieliła się też swoim marzeniem, które zakiełkowało podczas spotkania w Gowarczowie – gdzie po raz pierwszy widziała prace –  Dzieła podobają się artystce tak bardzo, że marzy się przedrukowanie ich na maskę swojego samochodu. Pani Katarzyna podkreślała jak bliska jej sercu jest ziemia gowarczowska i kilka razy zwracała się do obecnego na  na wernisażu wójta gminy Stanisława Pachochy jak wiele znaczy dla niej wyróżnienie Honorowego Obywatela Gminy Gowarczów.

Czytaj więcej „Wystawa prac plastycznych z CK i AL w Bibliotece w Końskich”

Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Gowarczów

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Gowarczów otrzymały sprzęt do ratownictwa medycznego.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Gmina Gowarczów otrzymała dotację w wysokości 26 707,23 zł na zakup 3 zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, 1 defibrylator marki Phillips, oraz zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1.
18 maja 2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie nastąpiło przekazanie  jednostkom OSP naszej gminy nowoczesnego sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci defibrylatora oraz toreb medycznych. Sprzęt pozyskały jednostki OSP: Gowarczów, Korytków, Bębnów i Skrzyszów. Całkowity koszt zadania to kwota 26 977,00 zł. Zadanie w 99% Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazania wyposażenia ratowniczego i podpisania stosownych umów dokonał Wójt Gminy Gowarczów –  Stanisław Pacocha i prezesi jednostek OSP z terenu gminy Gowarczów. Czytaj więcej „Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Gowarczów”

Na terenie gminy Gowarczów rozdysponowano kolejne tony żywności

W dniach 16-17 maj 2018 roku zostało wydanych 6,5 ton żywności w ramach Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Była to już ostatnia transza w ramach Podprogramu 2017. Wśród artykułów spożywczych znalazły się: groszek z marchewką,koncentrat pomidorowy,gulasz z warzywami,filet z makreli,cukier biały miód.

Podsumowanie:

Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 skorzystało 900 osób z terenu naszej gminy. Na jedną osobę przypadało ponad 45 kg żywności tj.21 artykułów żywnościowych.

Od listopada 2017roku do 17 maja 2018r. go Gowarczowa trafiło 43749kg. żywności na ogólną kwotę 218 105,98zł.

Ponadto osoby zakwalifikowane do POPŻ uczestniczyły w warsztatach  kulinarnych, które okazały się dobrą formą integracji społecznej.

Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacochca oraz Pani Izabela Wąsik p.o. kierownika gowarczowskiego GOPS-u bardzo serdecznie dziękują pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za zaangażowanie w realizację Programu, Księdzu proboszczowi Maciążek za udostępnienie budynku starej plebanii oraz Kieleckiemu Bankowi Żywności.

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisach przedsiębiorców w CEIDG.

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisach przedsiębiorców w CEIDG.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie ( do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Więcej o: Awaria gazu na terenie gminy

Awaria gazu na terenie gminy

Dziś w godzinach porannych na terenie gminy Gowarczów miała miejsce przerwa w dostawie prądu i gazu. Przerwa spowodowana była awarią nitki gazowej przy ul. Traugutta uszkodzoną podczas prac z udziałem koparki. Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby z Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego, Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Policji oraz dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. No miejscu był również Wójt Gminy Stanisław Pacocha. Po odcięciu dopływu energii oraz gazu miejsce zostało zabezpieczone, a następnie wykonano czynności związane z przywróceniem płynności gazu. Ewentualne zagrożenie zostało zażegnane i uruchomiono ponownie zasilanie w energie elektryczną.

Trwają prace nad naprawą uszkodzonego fragmentu nitki gazowej.

Więcej o: Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

Podobnie jak w zeszłych latach Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka  w Gowarczowie rozpoczęła msza święta. Druhowie z terenu gminy z Wójtem Stanisławem Pacochą na czele ubrani w wyjściowe mundury, ze sztandarami w dłoniach wypełnili parafialną świątynię, biorąc udział w mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii ks. Marek Maciążek. Podczas mszy świętej ksiądz przedstawił jak szlachetnym ale i niebezpiecznym zawodem jest zawód strażaka. Wymaga on mnóstwo wysiłku, odwagi, opanowania , podzielności uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, a co najważniejsze gotowości do narażenia własnego zdrowia i życia w razie konieczności. Bycie strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów – to ratowanie ludzkiego życia. Straż sprawdza się również niosąc pomoc ofiarom wypadków drogowych, podczas powodzi i innych zagrożeń.

Tuż po mszy świętej przed kościołem odbyło się poświęcenie lekkiego samochodu specjalnego volkswagen Transporter T5, który zastąpił mocno wysłużonego już Lublina,  następnie strażacy równym, marszowym krokiem opuścili świątynie i udali się na uroczyste przekazanie samochodu przed budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie. Przekazania dokonali Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Gowarczowie -Wójt Stanisław Pacocha na ręce druhów  Strażaków złożył podziękowania za ich trud  i ofiarną pomoc drugiemu człowiekowi życząc szczęśliwie zakończonych akcji ratunkowych oraz bezpiecznych powrotów do domu.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, iż w dniach 16-17 maja 2018 r. od godz. 8:00 – 15:00 w budynku starej plebanii przy ul. Kościelnej będą wydawane artykuły żywnościowe pozyskane z Banku Żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017/2018
 
Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha
Więcej o: Nowy ośrodek zdrowia odebrany

Nowy ośrodek zdrowia odebrany

Z końcem kwietnia nastąpił odbiór długo wyczekiwanego ośrodka zdrowia. Odbioru nowego, okazałego budynku dokonała komisja w składzie: Pan Stanisław Pacocha – Wójt Gminy Gowarczów, przewodnicząca komisji Pani Marzena Dziewit – zastępca Wójta, Pani Dorota Lachowicz – sekretarz Gminy Gowarczów, Pan Sławomir Stańczyk – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Prasał – dyrektor SP ZOZ w Gowarczowie oraz inspektorzy nadzoru m.in. Pan Marek Kądziela oraz prezes firmy Agrobud Jan Szymański.

   Po odbiorze technicznym ośrodek zdrowia czeka jeszcze zakup i montaż wyposażenia wnętrz. Oficjalne otwarcie ośrodka planowane jest na sobotę 09 czerwca, zaś pierwsi pacjenci będą mogli korzystać z nowych, przytulnych przestrzeni już od 11 czerwca.

Trwa też wyposażanie gabinetu rehabilitacyjnego, który najprawdopodobniej uruchomiony zostanie z początkiem lipca.

Więcej o: XLIII sesja Rady Gminy

XLIII sesja Rady Gminy

W czwartek 26 kwietnia odbyła się XLIII sesja Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich zebranych. Następnie nastąpiło przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przedstawił informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń poprzedniego miesiąca.

Miedzy innymi, o prowadzonych pracach na drogach gminnych na których to położone w ostatnich dniach były nawierzchnie asfaltowe. Droga w Borowcu, Brzeźnicy, Rudzie Białaczowskiej i w Gowarczowie na ul. Kościuszki przy cmentarzu.  Informował również zebranych o zakończonych pracach budowlanych przy Ośrodku Zdrowia oraz o zakupie samochodu strażackiego.

Wśród uchwał rozpatrzonych przez radnych zatwierdzono udział Gminy Gowarczów w realizacji programu rynku pracy w zakresie ochrony środowiska pod nazwą „EKOLOG”, wprowadzano zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022 oraz przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Gowarczów za rok 2017.