Ulica Kościuszki w Gowarczowie remontowana

Trwają prace przy remoncie dróg gminnych. Na drogi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Aktualnie remontowany jest 250 metrowy odcinek ulicy Tadeusza Kościuszki.

Inwestycja poprawi  bezpieczeństwo  użytkowników drogi oraz ułatwi dotarcie do cmentarza zarówno mieszkańcom jak i konduktom żałobnym.

Więcej o: Roboty w Komaszycach

Roboty w Komaszycach

Trwają prace polegające na czyszczeniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Komaszyce. Nad szybkim i sprawnym wykonaniem robót czuwają zaangażowani mieszkańcy sołectwa m.in. Pan Krzysztof Chmielewski. Właściwe utrzymanie rowów przydrożnych ma na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych.

Więcej o: Nowa wiata przystankowa w Kamiennej Woli

Nowa wiata przystankowa w Kamiennej Woli

W kwietniu br. zamontowano nową wiatę przystankową. Wiata usytuowana została przy drodze wojewódzkiej nr 728 na wysokości miejscowości Kamienna Wola. Nowa wiata przystankowa zabezpieczać będzie  przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oczekujących na przewóz pasażerów, którzy korzystają z usług komunikacji zbiorowej.

Więcej o: Egzaminy gimnazjalne w Gowarczowie

Egzaminy gimnazjalne w Gowarczowie

Od środy do piątku 18 – 20 kwietnia w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi trwały egzaminy, w których wzięło udział 43 gowarczowskich gimnazjalistów.  Przed rozpoczęciem części humanistycznej życzenia powodzenia i sukcesów składali uczniom Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz dyrektorzy Jan Chojnacki i Paweł Skowron.

W pierwszym dniu trzecioklasiści przystąpili do części humanistycznej obejmującej historię, wiedzę o społeczeństwie i język polski, w drugim do części matematyczno – przyrodniczej, zaś w piątek do egzaminów ze znajomości języka obcego nowożytnego. W tym roku 20 uczniów wybrało język niemiecki a 23 – język angielski.

Egzaminy przebiegały spokojnie i bez zakłóceń a i sami uczniowie, może za sprawą pięknej pogody, wychodzili z sali egzaminacyjnej w dobrym nastroju i z optymistycznym nastawieniem.

Trzymamy kciuki i liczymy na wspaniałe wyniki, na które trzeba poczekać do 15 czerwca.

Więcej o: Żywność dla najbardziej potrzebujących

Żywność dla najbardziej potrzebujących

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2018  na teren gminy Gowarczów z Kieleckiego Banku Żywności dotarło 10260 kg artykułów spożywczych.

12 i 13 kwietnia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowali wśród mieszkańców: ryż, kabanosy, szynkę wieprzową, mleko, pasztet wieprzowy, makaron
kukurydziany, fasolę białą .

Dzięki współpracy wójta Stanisława Pacochy, GOPS-u oraz ks. proboszcza Marka Maciążka z pomocy skorzystało 900 osób z terenu Gminy Gowarczów.

  W ramach  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa odbyły się też warsztaty kulinarne na tematy: „Żywność jest cenna – warto nie marnować” oraz „Kulinarnie mocni”, w których uczestniczyły 44 osoby. Dania  przygotowywane były z produktów, otrzymanych z Banku Żywności.

Rozpoczęto równanie dróg gminnych kruszywem

Jak co roku na terenie naszej gminy z początkiem wiosny wykonywane są niezbędne remonty uszkodzonych w czasie trwania zimy nawierzchni dróg.

Aktualnie trwają prace przy równaniu dróg gminnych kruszywem. Są to prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.

Ćwiczenia OSP w zimowej aurze

W dniu 28 marca 2018 roku w lesie w miejscowości Kupimierz odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gowarczów.  Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas pożaru lasów.

W ćwiczeniu uczestniczyły trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy a mianowicie: KSRG OSP Gowarczów, OSP Skrzyszów, OSP Korytków, oraz JRG Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Jednostki do działań zadysponowane zostały przez Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Końskich drogą radiową.

Główne cele ćwiczeń to:
1. sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego.
2. sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniu, zamierzających do możliwie najszybszego ugaszenia pożaru lasu.

Więcej o: Umowa na dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisana

Umowa na dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisana

W dniu 28 marca 2018 roku Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i skarbnik Urzędu Gminy w Gowarczowie Justyna Płuciennik podpisali umowę dotyczącą otrzymania dotacji celowej na zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z terenu gminy Gowarczów.

Umowę podpisano w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, a pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Są to pieniądze z wyroków karnych zasądzanych przez sądy, które trafiają do Ministra Sprawiedliwości. Jednym z celów, na które Minister Sprawiedliwości może przeznaczyć fundusze, jest pomoc osobom pokrzywdzonym, a wypadki drogowe to rodzaj przestępstwa, w wyniku którego są osoby pokrzywdzone. Ochotnicze Straże Pożarne niosą bardzo często pierwszą pomoc osobom pokrzywdzonym w wypadach

Gmina Gowarczów otrzyma 26.977,00 zł na realizację wniosku, przy czym wkład własny gminy wynosi jedynie 1% całej wartości zakupów, czyli 269,77 zł. Urząd Gminy zakupi – zgodnie z umową – defibrylator, trzy zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską i szynami Kramera zgodny z KSRG 2013, żele Burn Tec, zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1.

Więcej o: Jubileuszowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

Jubileuszowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

W czwartek 05 kwietnia w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Gowarczowie odbył się jubileuszowy XV regionalny etap Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Jak co roku głównym organizatorem wydarzenia jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie. Inicjatywę współorganizowali: Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Uczestników konkursu przywitali Pani Dorota Duda członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha życząc występującym sukcesów i podkreślając jak ważne są tego typu działania dla świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków szczególnie tak ważnym dla nas roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Do konkursu zgłosiło się ponad 70-ciu laureatów etapów szkolnych z terenu powiatu. Jury oceniało uczestników równolegle w dwóch kategoriach: Poezja Patriotyczna (jury w składzie: ks. Adam  Głuszek , Małgorzata Bielecka, Kinga Zaborowska) oraz  Pieśń Patriotyczna (jury w składzie: Bartłomiej Gärtner, Dominika Wróbel, Aleksandra Śliwińska).

Przed ogłoszeniem wyników na zebranych czekała muzyczna niespodzianka. Swój recital złożony z  pieśni związanych z tematyką konkursu wykonały panie z zespołu „Ale Babki”, którym akompaniował Piotr Zaborowski.

Czytaj więcej „Jubileuszowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej”