We wtorek 26 marca 2019 roku odbyło się VII posiedzenie Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich przybyłych. Informację odnośnie wydanych zarządzeń w minionych dwóch tygodniach przedstawił sekretarz Wojciech Owczarek, a następnie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przedstawił skrót najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniej sesji to jest od 5 marca 2019 roku.

Wśród najważniejszych uchwał jakie znalazły się na tej sesji było uchwalenie uchwały sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Radni podczas sesji rozstrzygnęli 23 uwagi  wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gowarczów nie uwzględnionych przez Wójta Gminy Gowarczów. Pan Łukasz Woźniak  urbanista, przedstawił pokrótce proces powstawania tego projektu studium. Rada Gminy Gowarczów w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji rozpatrywane były sprawozdania m.in. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gowarczowie za 2018 rok, z działalności gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gowarczowie za 2018 rok.

Sesję zakończyły życzenia z okazji zbliżających się świat Wielkanocnych złożone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego i Za –cę Przewodniczącego Rady Gminy.

Więcej o: Wizyta Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego w Gowarczowie

Wizyta Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego w Gowarczowie

W piątek 22 marca w Gowarczowie przed budynkiem urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne z Panią Agatą Wojtyszek Wojewodą Świętokrzyskim dotyczące wdrażania programu rządowego Nowa Piątka. Panią Wojewodę powitali mieszkańcy gminy oraz Wójt Stanisław Pacocha wraz z za-cą Marzeną Dziewit i sekretarzem Wojciechem Owczarkiem.

Poza odpowiedziami na pytania dotyczące programów pakietowych (np. z programu „500+” w naszej gminie w połowie roku skorzysta dodatkowo ponad 300 dzieci) zebrani mieszkańcy poruszali kwestie ważkich dla gminy tematów: m.in. możliwości remontu drogi wojewódzkiej 728 przebiegającej przez nasza gminę czy budzącej wiele emocji kwestii ewentualnej inwestycji w Skrzyszowie w postaci kurników. W żywej dyskusji na temat tych zagadnień wielu informacji zebranym przekazał Wójt Gminy.

Pani Wojewoda przeszła ulicami Gowarczowa osobiście wręczając mieszkańcom broszury informacyjne i zachęcając do bezpośredniej rozmowy.

Pomoc żywnościowa

W dniach 21-22 marca 2019roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie rozdysponowali 12 ton żywności dla 800 osób z terenu Gminy Gowarczów spełniających warunki kwalifikalności zgodnie z wytycznymi MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018/2019.Wśród artykułów żywnościowych znalazło się aż 11 produktów takich jak: ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe makaron kukurydziany, herbatniki maślane, gołąbki w sosie pomidorowym ,ryż biały ,mleko ,szynka drobiowa.

W dniu 20 marca 2019r.odbyły się również 2 warsztaty kulinarne o tematyce dietetycznej oraz „Finansowo silni” dla osób korzystających z POPŻ 2018/2019 prowadzone przez instruktorów Kieleckiego Banku Żywności .Uczestnicy warsztatów w tym dzieci otrzymały słodki upominek. Podczas spotkania uczestnicy przygotowali koktajl bananowy.

Więcej o: Spotkanie w sprawie kurników

Spotkanie w sprawie kurników

W czwartek 14 marca bieżącego roku w świetlicy wiejskiej w Skrzyszowie odbyło się spotkanie pomiędzy Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, radnymi Rady Gminy Gowarczów, przedstawicielem Inwestora inwestycji polegającej na budowie kurników w Skrzyszowie oraz mieszkańcami gminy Gowarczów: głównie sołectw Skrzyszów, Korytków, Gowarczów i Bernów. Na spotkaniu mieszkańcy i radni Rady Gminy Gowarczów przedstawili przedstawicielowi Inwestora zdecydowany sprzeciw dla inwestycji.

Ponadto na spotkaniu zostały poruszone problemy i wątpliwości mieszkańców co do planowanej inwestycji.

Przedstawiciel Inwestora udzielił odpowiedzi na część pytań mieszkańców i lokalnych władz a także zobowiązał się że wraz z Zarządem Spółki Stofarm podejmą decyzję czy będą inwestycję kontynuować czy jej zaprzestaną. Stanowisko Inwestora ma być w najbliższym czasie przekazane do Wójta

Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że w dniach 21-22 marca 2019 roku w godzinach 8:00 – 15:00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2018-2019 w budynku starej plebanii przy ulicy Kościelnej.

Więcej o: Bardzo kobieco i kwieciście podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Gowarczowie

Bardzo kobieco i kwieciście podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Gowarczowie

08 marca na hali sportowej SP przy ul. S. Żuka w Gowarczowie odbyły się Gminne Obchodu Dnia Kobiet pt. „Kobiety i kwiaty”. Po powitaniu Pań przez Wójta Stanisława Pacochę wieczór poprowadziła Pani Elwira Sibiga – Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Spotkanie toczyło się w romantycznej, nieco sentymentalnej tematyce Kobiet i kwiatów. W nastrojowy klimat wprowadził  Rafał Sak prezentując najpiękniejsze przeboje przełomu lat 60 i 70-tych.

Zebrani poznali bliżej poezję Pani Agnieszki Czarneckiej – poetki, polonistki od zawsze związanej z ziemią świętokrzyską. Autorka wybrała ze swojej bogatej twórczości wiersze nawiązujące do tematyki spotkania oczarowując publiczność. Piękne utwory zaśpiewały też Panie z zespołu wokalnego działającego przy CKiAL „Ale Babki”.

Wieczór zakończył program muzyczny Daniela Felińskiego – młodego wokalisty z terenu gminy, który aktualnie szkoli swój warsztat w jednej z warszawskich szkół muzycznych.

Czytaj więcej „Bardzo kobieco i kwieciście podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Gowarczowie”
Więcej o: Sesja Rady Gminy z tematem budowy kurników

Sesja Rady Gminy z tematem budowy kurników

We wtorek 05 marca odbyło się VI posiedzenie Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich przybyłych. Informacje odnośnie wydanych zarządzeń w minionym miesiącu przestawił  sekretarza Wojciech Owczarek, a następnie sprawozdanie o pracach Wójta w okresie pomiędzy sesjami przedstawiła Pani zastępca Marzena Dziewit.

Skarbnik gminy Pani Justyna Płuciennik przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2019 rok.

Radni podczas sesji rozpatrzyli m.in. uchwały w sprawie wyrażenia zgodny an sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów do oddziałów przedszkolnych i szkół oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 czy zmian w Statucie Gminy Gowarczów.

Czytaj więcej „Sesja Rady Gminy z tematem budowy kurników”

FLORIANY 2019

Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Życzenia z okazji dnia Dnia Kobiet