Nowe nawierzchnie na drogach gminnych już niebawem

Podpisanie dwóch umów na przebudowę  drogi gminnej w Kamiennej Woli – Kurzacze oraz na  remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie. Przy stole w gabinecie Burmistrza siedzą: z lewej strony przedstawiciel Wykonawcy-  Zakładu Budowlano Drogowego „DUKT”, na wprost: Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów-Stanisław Pacocha, z prawej strony: Skarbnik Gminy - Justyna Płuciennik

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie miało miejsce podpisanie dwóch umów na przebudowę  drogi gminnej w Kamiennej Woli – Kurzacze oraz na  remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie. Burmistrz Stanisław Pacocha oraz Pani Skarbnik Justyna Płuciennik podpisali Umowę z Wykonawcą tj. Zakładem Budowlano Drogowym „DUKT” z siedzibą we Włoszczowej. Termin wykonania powyższych zadań to 3 miesiące od dnia zawarcia umów.  Nadmienić należy, iż powyższe zadania dofinansowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O postępach prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Więcej o: Zakupy dla OSP Giełzów z funduszu sołeckiego

Zakupy dla OSP Giełzów z funduszu sołeckiego

W ostatnim czasie został zakupiony dla OSP  Giełzów następujący asortyment:

  • zestaw medyczny z deską, szynami i butlą ,
  • 2 szt. szaf strażackich,
  • ubrania koszarowe wraz z czapkami w ilości 5 szt.

Koszt całego asortymentu to 10.000,00 zł. w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Burmistrz Stanisław Pacocha składa wszystkim Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Gowarczów podziękowania za gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Więcej o: Wybory sołeckie w Kamiennej Woli, Giełzowie i Brzeźnicy

Wybory sołeckie w Kamiennej Woli, Giełzowie i Brzeźnicy

W dniu 16 marca 2024 roku odbyły się zebrania w miejscowości Kamienna Wola i Giełzów

Mieszkańcy sołectwa Kamienna Wola w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie  Pan Krzysztof Szlęzak

Natomiast członkami Rady Sołeckiej zostali: Pabiańczyk Michał, Wiśniewski Waldemar, Pietrasik Adrian, Karbownik Sylwester.

Mieszkańcy sołectwa Giełzów  w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pan Łukasz Kołodziejczyk

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Sołtuniak Anna, Banasik Małgorzata, Dajer Tomasz, Kaniowski Michał, Kaniowski Tomasz

Natomiast  dniu 17 marca 2024 roku odwiedziliśmy sołectwo Brzeźnica, gdzie mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Liliana Zielińska

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Gołos Anna, Banasik Bożena, Borowiecki Kazimierz, Bugała Mariusz, Banasik Magdalena

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. 

Więcej o: Wybory sołeckie w Kurzaczach

Wybory sołeckie w Kurzaczach

W dniu 20 marca 2024 roku w miejscowości Kurzacze odbyły się ostatnie już wybory na  Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

Mieszkańcy sołectwa Kurzacze  w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Agnieszka Skorupa.

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Dyk Monika, Węgrecka Emilia, Śmietana Aleksandra.

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. 

120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Piotr Żołądek – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR informuje, że od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na działalność statutową.

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych w danym kole. I tak dla:

  • KGW od 10 do 30 osób – 8 tys. zł,
  • KGW od 31 do 75 osób – 9 tys. zł,
  • KGW od 75 osób – 10 tys. zł.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż
do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Czytaj więcej „120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.”
Więcej o: Sieć światłowodowa w Kurzaczach

Sieć światłowodowa w Kurzaczach

Uprzejmie informujemy, iż zakończono budowę sieci światłowodowej w miejscowości Kurzacze.

Mieszkańcy mogą już korzystać z możliwości szybkiego internetu. Co więcej wybudowana infrastruktura ma charakter otwarty. oznacza to możliwość wyboru dowolnego operatora.

Więcej o: Wybory sołeckie w Bębnowie

Wybory sołeckie w Bębnowie

W dniu 17 marca 2024 roku, o godzinie 17:30 odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Bębnów.

W głosowaniu wzięło udział, aż 233 mieszkańców z 411 uprawnionych do głosowania. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Pani Edyta Pluta oraz Pani Katarzyna Jolanta Sobczyńska.
Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym zdecydowaną większością podjęli decyzję, że ich sołtysem na najbliższą kadencję będzie Pani Katarzyna Jolanta Sobczyńska, która zdobyła 162 głosy poparcia. Natomiast Pani Edyta Pluta zdobyła 68 głosów poparcia.
Na członków Rady Sołeckiej wybrani zostali:
– Katarzyna Wilk
– Aleksandra Pasternak
– Monika Michałowska
– Kuba Pasternak
– Magdalena Wojciechowska

Pan Burmistrz Stanisław Pacocha złożył serdeczne gratulacje dla Pani Katarzyny Sobczyńskiej. Natomiast Pani Sołtys podziękowała mieszkańcom za oddane głosy oraz za zaufanie w kolejnej kadencji. Pogratulowała też kontrkandydatce uzyskanych głosów.

Serdecznie gratulujemy wybranej Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej i życzymy wszelakiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.

KOLEJNY ETAP KANALIZACJI W BĘBNOWIE ROZPOCZĘTY

Gmina Gowarczów złożyła w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W związku z powyższym w dniu 7 marca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Pacocha wraz ze skarbnikiem gminy Justyną Płuciennik podpisali umowę z wykonawcą.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Bębnowa na terenie Gminy Gowarczów.

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 2,081 m. Nadmienić należy, iż roboty budowlane zostały rozpoczęte. O dalszym etapie prac będziemy informować na bieżąco.

Podpisanie umowy w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy, Pan Burmistrz, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik oraz przedstawicieli firmy wykonawczej siedzą przy stole
Więcej o: Wybory w sołectwach

Wybory w sołectwach

W dniu 8 marca 2024 roku odbyły się wybory w sołectwie Kupimierz.

Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Edyta Jędruszyńska.

Natomiast na członków Rady Sołeckiej zostali wybrani:

– Orzechowska Agnieszka

– Żurawski Krzysztof

– Pikuła Agnieszka

– Foryś Aneta

– Defratyka Radosław

W dniu 10 marca 2024 roku odbyły się wybory w sołectwie Borowiec i Ruda Białaczowska.

Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że sołtysem sołectwa Borowiec będzie Pani Renata Kądziela, zaś członkami Rady Sołeckiej zostali: Skiba Waldemar, Czekaj Dorota, Pancer Anna, Duperas Izabela, Mastalerz Alicja.

Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że sołtysem sołectwa Ruda Białaczowska będzie Pani Grażyna Trawińska, zaś członkami Rady Sołeckiej zostali: Więckowska Edyta, Bąbik Beata, Sarnecka Maria, Gontek Sylwia, Kosiorek Zenon.

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.