Ostrzeżenia meteorologiczne

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 129
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:27 dnia 24.09.2021


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128.
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 14:17 dnia 23.09.2021


Data i godzina wydania: 16.09.2021 – godz. 14:37

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:214

 • Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
  Stopień zagrożenia: 1
 • Ważność: od godz. 04:00 dnia 17.09.2021 do godz. 18:00 dnia 17.09.2021
 • Obszar: zlewnie dopływów Wisły (świętokrzyskie)
 • Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%
 • Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14


Aktualna i prognozowana sytuacja hydrologiczna w Polsce

Stan zbiorników retencyjnych na dzień 2021-09-01 06:00 UTC


Komunikat meteorologiczny z godz. 09:24 dnia 01.09.2021

Zjawiska: intensywne opady deszczu


Raport tekstowy o bieżącej sytuacji hydrologicznej


Informacja o aktualnej sytuacji na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie
stan na dzień 31.08.2021 r. na godz. 06:00 UTC

Zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW Warszawa


INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-WSCHODNIEJ WISŁY

Informacja o zbiornikach retencyjnych


Data i godzina wydania: 31.08.2021 – godz. 09:10

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:196

 • Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
 • Stopień zagrożenia: 2
 • Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 15:00 dnia 01.09.2021
 • Obszar: zlewnie Nidzicy, Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)
 • Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie dalsze wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 • Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14


Komunikat meteorologiczny z godz. 08:28 dnia 31.08.2021

Zjawiska: intensywne opady deszczu


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82

Zjawisko: intensywne opady deszczu
stopień zagrożenia: 1


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 121
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:22 dnia 29.08.2021


Data i godzina wydania: 29.08.2021 – godz. 12:58

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:185

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 03:00 dnia 30.08.2021 do godz. 12:00 dnia 31.08.2021

Obszar: zlewnie dopływów Wisły (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, notowane będą wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/ 1