Więcej o: Ślubujemy być dobrym Polakiem

Ślubujemy być dobrym Polakiem

   Tymi słowami najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie rozpoczęli ślubowanie w dniu 27 października 2016. W tej ważnej dla nich uroczystości uczestniczyli ich starsi koledzy , nauczyciele i rodzice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. proboszcz Marek Maciążek , ks. Adam Głuszek i reprezentująca władze gminy Pani Sekretarz Dorota Lachowicz.Oprócz ślubowania mogliśmy zobaczyć wspaniałą część artystyczną przygotowaną przez pierwszoklasistów pod okiem Elżbiety Pluty. Rodzice zaś skrupulatnie całość zdarzenia zarejestrowali korzystając dobrodziejstw nowoczesnej techniki na potrzeby domowego archiwum.Rozpoczynającym długa drogę edukacyjną życzymy wielu sukcesów!

Więcej o: Sprawny przebieg XXV sesji Rady Gminy

Sprawny przebieg XXV sesji Rady Gminy

W dniu 26 października odbyła się XXV sesja Rady Gminy w Gowarczowie.Obrady otworzył nowy Przewodniczący  Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy przedstawili sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze . Temat wykonania planu i zmian w budżecie gminy omówiła pani Skarbnik Justyna Płuciennik.
XXV sesja Rady Gminy przyniosła również zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy. W nowych składach pracować będzie Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Komisja Rolnictwa.
Na uwagę zasługuje sprawny przebieg obrad sesji po raz pierwszy w całości prowadzonej przez nowego przewodniczącego.

Więcej o: Sukces Daniela Felińskiego

Sukces Daniela Felińskiego

    W dniach 17 i 18 października w Kieleckim Centrum Kultury odbywały się wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej . Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Passionart z Krakowa ,  Kuratorium Oświaty w Kielcach i Kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda główna Grand Prix znalazła się poza zasięgiem Daniela, ale skutecznie powalczył o I miejsce w kategorii soliści młodzież. Daniel Feliński od lat szlifuje swoje umiejętności wokalne w pracowni muzycznej pod okiem Piotra Zaborowskiego. Wielokrotnie mogliśmy go usłyszeć na imprezach organizowanych przez CKiAL w Gowarczowie. Obecnie jest uczniem I LO w Końskich. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej o: Spotkanie z literaturą fantastyczną

Spotkanie z literaturą fantastyczną

     Dnia 20.10.2016 r. uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie pod opieką Pani Anny Arcab przybyli na zajęcia biblioteczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie. Celem zajęć było zainteresowanie młodzieży literaturą fantastyczną i przedstawienie książek, które nie były by dla nich obowiązkiem czy koniecznością, ale przyjemnością i odskocznią od życia codziennego.Na zakończenie zajęć uczniowie czytali fragmenty wybranych tekstów z książek literatury fantastycznej.

Dzielnicowy informuje

       W związku z przypadkami włamań i kradzieży z domów i pomieszczeń gospodarczych proszę o informowanie policji pod numerem 997 w przypadku zauważenia podejrzanych osób, które przebywają w pobliżu państwa posesji lub sąsiednich.
Przypominam o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych w myśl Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Pomoc w radzeniu sobie z uzależnieniem uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie

Więcej o: To już rok

To już rok

Mija już rok od momentu powołania Pani Marzeny Dziewit na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Gowarczów. Często w tym czasie można było zobaczyć Panią Marzenę w terenie na miejscu prowadzonych prac, i jak sama podkreśla momenty oddania do użytku każdej nawet niewielkiej inwestycji to te najprzyjemniejsze chwile.
„Mamy świadomość, że wszystkie realizowane zadania, które ułatwiają życie mieszkańców są bardzo ważne dlatego staramy się współpracować z sołtysami i radnymi. Cieszą bezpieczniejsze, nowe i wyremontowane odcinki dróg gminnych i powiatowych, tym bardziej, że udało się pozyskać na te prace dofinansowanie z PROW”- mówi Marzena Dziewit.
Pani Marzena wysoko sobie ceni dobrą współpracę z Wójtem Stanisławem Pacochą
i innymi pracownikami urzędu ,ponieważ dobra atmosfera i sprawna organizacja pracy umożliwiają realizację nawet najśmielszych zamierzeń i planów .
„Duże inwestycje i zadania jeszcze przed nami ale w przyszłość patrzę z optymizmem” – twierdzi Marzena Dziewit..

Więcej o: Kolejna wyprawa edukacyjna

Kolejna wyprawa edukacyjna

    W dniu 17 października młodzież gimnazjalna uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowej miała okazję zapoznać się z procesem produkcji porcelany i metodami pozyskiwania krzemienia w epoce późnego neolitu. Pierwszym punktem wyprawy były Krzemionki Opatowskie – rezerwat obejmujący obszar dawnych wyrobisk służących wydobywaniu krzemienia pasiastego. Uczniowie zapoznali się z metodami pracy ludzi zamieszkujących te tereny 4000 lat p.n.e .
Główna atrakcją było zwiedzanie korytarzy górniczych 7- 11 metrów pod ziemią. Kolejnym punktem była wizyta w założonej w 1804 roku w Ćmielowie manufakturze porcelany. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodniczki o całym procesie produkcji od modelu i formy aż do gotowego wyrobu – również od strony praktycznej.
Zwiedziliśmy również wystawę prac prof. Lubomira Tomaszewskiego z Nowego Jorku projektującego dla manufaktury AS w Ćmielowie.

Więcej o: Uroczystości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Uroczystości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

W południe 13 października licznie zgromadzona publiczność złożona z uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości mogła obejrzeć program przygotowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podobnie ,jak w gimnazjum życzenia wszystkim pedagogom złożył Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha . Wielu sukcesów życzył nauczycielom także ks. proboszcz Marek Maciążek . Miłym akcentem było zaproszenie na uroczystość nauczycieli , którzy wcześniej pracowali w tej placówce. Publiczność szczególnie rozbawił skecz o tym ,jak stworzyć idealnego ucznia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom życzymy wiele wytrwałości a uczniom samych sukcesów .

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II

           W środę 12 października w naszym gimnazjum obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście m. in. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i ks. proboszcz Marek Maciążek. Oprócz uczniów i kadry pedagogicznej na sali pojawili się również rodzice najmłodszych gimnazjalistów. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez 47 uczniów klas pierwszych .Po ślubowaniu Wójt Stanisław Pacocha życzył całemu gronu pedagogicznemu z okazji zbliżającego się święta wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Na zakończenie wszyscy obecni obejrzeli część artystyczną złożoną z utworów muzycznych i zabawnych scenek w wykonaniu starszych klas gimnazjalnych i samorządu szkolnego.