Zgłoś się do Świętokrzyskiej Szkoły Liderów!

Reklama organizatora

Ciekawe warsztaty czekają na uczestników 3 edycji Świętokrzyskiej Szkoły Liderów, której organizatorem jest Kieleckie Forum Rozwoju Kielce Plus.

Chcemy wzmacniać  kompetencje i wspierać  działalność społeczną świętokrzyskich działaczy organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe są tak silne, jak ich działacze i wolontariusze. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w trzeciej edycji świętokrzyskiej szkoły liderów. – mówi Paweł Kwietniewski, Prezes Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus

W poprzednich edycjach zajęcia w ramach Szkoły Liderów prowadzili wykwalifikowani trenerzy m.in. Mariusz Brelski, Piotr Szefer, Grzegorz Orawiec czy Anna Socha.

Nie zabrakło spotkań z czołowymi przedstawicielami życia publicznego oraz doświadczonymi działaczami świętokrzyskich organizacji pozarządowych, którzy chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach. – dodaje Kwietniewski

Rekrutacja do projektu trwa do 02.10.2020 r. , wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany formularz https://forms.gle/8nWJwD3ej5XLnjkF8 lub napisać email na adres: stow.kielceplus@gmail.com

Projekt sfinansowano z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wybierz życie bez cukrzycy!

Drodzy mieszkańcy,

Wybierzcie życie bez cukrzycy!

Nasza Gmina aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.

Wychodząc na przeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W pierwszym etapie planowane jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej populacji województwa.

Zdrowie i życie mieszkańców województwa świętokrzyskiego to nasz wspólny priorytet, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcających mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w projekcie. W pierwszym etapie realizowane są badania przesiewowe polegające na wywiadzie kwestionariuszowym (formularz FIND RISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu udzielić rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. To szybkie działanie nie zajmie więcej niż 2 minuty a może zmienić mieć wymierny wpływ na jakość dalszego życia. W kolejnych etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie bezpłatne.

Chcąc zapewnić możliwość wypełnienia formularza FIND RISK przez wszystkich mieszkańców naszej gminy opracowaliśmy kilka wariantów:

  • Wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej projektu www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl
  • Bezpłatna infolinia telefoniczna obsługująca projekt – 41 375 72 06
  • Pobranie kwestionariusza w budynku Gminy, wypełnienie, a następnie wrzucenie go do urny w miejscu pobrania

W najbliższym czasie w programie TVP Info, Radio Kielce, Radio EM oraz materiałach dystrybuowanych przez Echo Świętokrzyskie będą emitowane informacje o tym projekcie. Na terenie naszej gminy dystrybuowane będą plakaty, ulotki, a także działania telekomunikacyjne.

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY i włączcie się w walkę o zdrowie.INFORMACJA

W piątek 25.09.2020 r. na wniosek Pana Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy zostało zorganizowane spotkanie z udziałem przedstawicieli: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Spotkanie dotyczyło planowanej zmiany projektu organizacji ruchu w miejscowości Gowarczów. Podjęte zostały działania w kierunku zmiany projektu organizacji ruchu, szczególnie oznakowania pionowego w centrum miejscowości Gowarczów, dostosowując go do potrzeb użytkowników drogi. Nadmieniam jednocześnie, iż w niedługim czasie nastąpi zmiana organizacji ruchu, po której to będzie można jadąc od sklepu Lewiatan skręcić w kierunku Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach i Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się samodzielnie przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród

Co zrobić, żeby wygrać zestaw atrakcyjnych upominków?

Wystarczy wypełnić formularz spisowy na stronie https://spisrolny.gov.pl,
a następnie przesłać email o treści:  
Nie czekałem/am na rachmistrza, spisałem/am się samodzielnie przez Internet

Zgłoszenia należy przesyłać od 25 do 27 września br. na adres e-mail: kielcekonkursy_psr@stat.gov.pl. Do wiadomości trzeba dołączyć klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Do wygrania atrakcyjne nagrody (dla pierwszych piętnastu osób) –nie czekaj, liczy się kolejność zgłoszeń! Pierwsza osoba otrzyma zestaw dysk twardy 1TB oraz pendrive, a kolejne czternaście – parasol automatyczny i power bank.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają informację drogą mailową (pocztą zwrotną). Nagrody będzie można odebrać do 30 listopada br. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium).

Gmina Gowarczów przyłącza się do projektu „Pod biało-czerwoną”, który jest realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakiem.

Poprzez przyłączenie się do tego projektu Gmina Gowarczów chce pozyskać maszt i flagę.

Warunkiem otrzymania przez Gminę Gowarczów  masztu i flagi jest zebranie 100 podpisów online od mieszkańców. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do poparcia projektu oddając swój głos.

Głos poparcia można oddać na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl

Więcej o: Remont chodników w centrum Gowarczowa oraz na ul. Zamkowej

Remont chodników w centrum Gowarczowa oraz na ul. Zamkowej

W dniu wczorajszym Pan Wójt Stanisław Pacocha  wraz z Panią Skarbnik Justyną Płuciennik podpisali umowę na zadanie drogowe  tj: remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Giełzów – Gowarczów w m. Gowarczów. Nadmienić należy, iż Gmina Gowarczów zobowiązuje się udzielić pomocy  finansowej  50% całkowitej kwoty zadania Powiatowi Koneckiem w kwocie 73.750,00 zł. Inwestycja ta jest owocem dobrej współpracy Gminy Gowarczów z Zarządem Rady Powiatu. Poprzez udzielenie tejże pomocy Gmina Gowarczów zyska nowe chodniki w centrum Gowarczowa przy drodze powiatowej oraz na ul. Zamkowej. Wyremontowane chodniki spowodują wzrost atrakcyjności centrum miejscowości oraz wpłyną na zwiększenie się bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja zakończy się z końcem bieżącego roku.

Więcej o: Urząd Gminy w Gowarczowie doczekał się nowej elewacji

Urząd Gminy w Gowarczowie doczekał się nowej elewacji

Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Gowarczowie dobiegło końca. Interesanci swobodnie mogą już korzystać z głównego wejścia do budynku. Biała elewacja z dodatkiem beżu zastąpiła odcienie żółtego. Odnowione zostały barierki, zamontowane zostały nowe parapety oraz tablice informacyjne. Na budynku możemy zobaczyć napisy „URZĄD GMINY W GOWARCZOWIE” oraz duży widoczny herb. Wejście do budynku zdobią nowoczesne donice z kompozycjami roślin. Koszt inwestycji to ponad 80.000,00 zł.

Więcej o: Nowa strefa aktywności w Gowarczowie

Nowa strefa aktywności w Gowarczowie

W dniu dzisiejszym miało miejsce otwarcie strefy aktywności w miejscowości Gowarczów. Otwarcia dokonali poprzez uroczyste przecięcie wstęgi Pan Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Pani Dyrektor Przedszkola Joanna Lisiewicz, uczennica kl. „0” oraz uczeń kl. „IV”. Na uroczyste otwarcie przybyła Pani Dyrektor Iwona Kłosek oraz Panie nauczycielki. Na terenie placu zabaw zostały zamontowane  urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Weran Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu. Całkowity koszt budowy strefy aktywności wyniósł 119.000,00 tys. zł.

Mamy nadzieję, że poprzez właściwe korzystanie, plac zabaw oraz napowietrzna siłownia na długo będą służyły naszym małym i większym mieszkańcom.

Wszystkim korzystającym z placu zabaw oraz siłowni życzymy mile spędzonego czasu na świeżym powietrzu. 

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych
Więcej o: Wyjątkowy jubileusz Klubu Sportowego – Tęcza Gowarczów

Wyjątkowy jubileusz Klubu Sportowego – Tęcza Gowarczów

Piątkowe popołudnie 11 września 2020 na stadionie klubowym rozegrał się jubileuszowy mecz z okazji 25-lecie założenia Klubu Sportowego Tęczy Gowarczów z tej okazji obecny skład Tęczy zmierzył się z „oldbojami” grającymi w barwach klubu w latach 1996-2010. Na początku spotkania wójt Stanisław Pacocha wraz z obecnym prezesem klubu Tęcza Gowarczów Maciejem Muszyńskim uhonorowali osoby związane z klubem pamiątkowymi statuetkami.

Otrzymali je byli prezesi Tęczy: Jerzy Kubka, Henryk Kaniowski oraz nieobecny podczas piątkowego meczu Andrzej Sobczyński. Statuetki wręczono także byłemu trenerowi Lechowi Sorbianowi oraz obecnemu – Pawłowi Skowronowi. Nagrodzeni nimi zostali również sponsorzy Tęczy Daniel Zych oraz radny powiatowy Robert Plech.

Spotkanie było bardzo wyrównane, a kibice wśród których nie mogło zabraknąć wójta gminy Gowarczów Stanisława Pacochy, Sekretarz Gminy Pani Marzeny Dziewit, Radnych Powiatowych Pana Roberta Plecha oraz Pani Jolanty Pacochy, przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów Sławomira Stańczyka oraz Radnych Gminy, byłych prezesów klubu, byłego trenera, zawodników z lat 1996-2010, obecnej kadry Tęczy oraz oczywiście kibicówktórzy mocno zagrzewali sportowców do dalszych zmagań.

Wynik tego spotkania wyglądał następująco:

Tęcza Gowarczów – „Oldboje” Tęczy Gowarczów 4-1 (1-0)
Gole dla Tęczy: Zych, Ludnik (2), Cieślik (karny)
Bramka dla „oldbojów”: Długosz

Na koniec spotkania gracze, prezesi, trenerzy oraz miłośnicy klubu Tęcza Gowarczów udali się na poczęstunek zorganizowany przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie.