Więcej o: Kolejna sesja Rady Gminy

Kolejna sesja Rady Gminy

     We wtorek 28 listopada odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich zebranych a w szczególności nowego sołtysa miejscowości Kurzacze – Panią Wandę Plutę. W podsumowaniu działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca Wójt Stanisław Pacocha zwrócił uwagę m.in. na prace związane z budową oświetlenia w Korytkowie wzdłuż drogi nr 728, czy etap końcowy realizacji funduszy sołeckich zaplanowanych na 2017 rok.

Podczas sesji w dużej części rozpatrywano uchwały, których projekty procedowano podczas obrad komisji m.in. zmiany w Prognozie Finansowej na lata 2017-2021, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w Gowarczowie na ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gowarczowie czy też regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów.

Istotną uchwała jest zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gowarczów na 2018. W zbliżającym się roku dla mieszkańców taryfy opłat nie zmienią się i pozostaną na poziomie stawek z 2017.

W związku ze zmianą na stanowisku sołtysa wprowadzono też korekty w zapisach uchwał dotyczących określenia inkasenta poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dyskutowano też na temat najpilniejszych remontów dróg oraz uregulowania kwestii doprowadzenia kanalizacji w niektórych obszarach Gowarczowa.

Więcej o: Ujmujący jesienny koncert i wystawa w Gowarczowie

Ujmujący jesienny koncert i wystawa w Gowarczowie

W piątkowe popołudnie 17 listopada za sprawą wykonawców CK i AL przenieśliśmy się w festiwalowy klimat najpiękniejszych piosenek lat 60-tych i 70-tych. Jesienny koncert i wystawa „Czas jak rzeka” rozśpiewał wszystkich zgromadzonych – od przedszkolaków po seniorów. Wójt Stanisław Pacocha gratulował talentu zarówno wykonawcom jak i twórcom obrazów – a było wśród nic wielu debiutantów.  Koncert stworzyli soliści i zespoły CK i AL prowadzone przez Piotra Zaborowskiego (Ola Honczaruk & Weronika Honczaruk , Małgorzata Kałużyńska & Monika Reszelewska, Weronika Kaniowska, Agnieszka Honczaruk, Barbara Bielecka, Julia Kuleta, Marta Juszyńska, Martyna Kosiorek,, Klaudia Czerczak, Rafał Sak oraz zespoły „Bębnowianki” i „Ale Babki”), którzy przypomnieli piękne melodie polskich piosenek sprzed lat wspominając wspaniałych zmarłych twórców i wykonawców (m.in. Agnieszkę Osiecką, Czesława Niemena, Annej Jantar & Jarosława Kukulskiego, Annę German czy Zbigniewa Wodeckiego).

Czytaj więcej „Ujmujący jesienny koncert i wystawa w Gowarczowie”

Seniorzy świętowali

W bardzo ciepłej, wesołej atmosferze przebiegało tegoroczne spotkanie gowarczowskiego  Stowarzyszenia „Aktywni seniorzy” zorganizowanego przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się w czwartek 16 listopada w świetlicy przy OSP Gowarczów. Po zaserwowaniu pysznego obiadu wszyscy ochoczo zaśpiewali specjalnie na tę okazję przygotowaną humorystyczną piosenkę  ”Niech żyją na seniorzy”. Obecni na spotkaniu Wójt Stanisław Pacocha oraz z-ca Marzena Dziewit życzyli Paniom dużo zdrowia i zapału do aktywnego spędzania czasu. Prezes stowarzyszenia Stefania Lipińska odczytała też kilka wierszy stworzonych przez zaprzyjaźnioną seniorkę dla seniorów. Nie zabrakło wspominek i dalszych wspólnych śpiewów.

Przedszkolaki w Bibliotece

Dnia 17 listopada 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie gościła przedszkolaków. W trakcie spotkania dzieci zapoznały się z księgozbiorem biblioteki i zasadami wypożyczania książek. Przedszkolaki chętnie oglądały książeczki i grzecznie słuchały bajkowych historii.

Więcej o: Warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne

W dniu 14.11.2017r. w Remizie OSP na ul. Warszawskiej odbyły się warsztaty kulinarne pn. ”Kulinarnie mocni” i „Żywność jest cenna – warto nie marnować” prowadzone przez trenerów z Kieleckiego Banku Żywności. W warsztatach uczestniczyły 23 osoby głównie Panie które pod okiem eksperta przygotowały przepyszne potrawy. W spotkaniu uczestniczył również redaktor z Radia Plus który przygotowywał  audycję z odbywających się warsztatów. Uczestniczki chętnie uczestniczyły w warsztatach tworząc bardzo rodzinną atmosferę i integrację. Oto przepisy dań z warsztatów:

Działania te są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Są to działania  towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących.

Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób.

Więcej o: Uroczyście w Gowarczowie 11 Listopada

Uroczyście w Gowarczowie 11 Listopada

W sobotę 11 Listopada w Gowarczowie odbyły się uroczystości związane z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęła wspólna modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym. Wśród zebranych obecni byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z małżonką, z-ca wójta Marzena Dziewit, poczty sztandarowe i druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy oraz mieszkańcy. Modlitwie przewodniczył biskup Adam Odzimek wraz oraz ks. proboszcz Marek Maciążek. Po modlitwie w intencji zmarłych zmarłych księży i parafian zebrani udali się pod grób żołnierzy gdzie oddano hołd poległym w walkach a Przewodniczący Rady Sławomir Stańczyk, Wójt Gminy Stanisław Pacocha wraz Zastępca Wójta Marzena Dziewit złożyli wieniec.

Czytaj więcej „Uroczyście w Gowarczowie 11 Listopada”

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W piątek 10 listopada w szkołach w Gowarczowie odbyły się akademie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski. Zarówno młodzież wczesnoszkolna jak i gimnazjalna przygotowała programy przypominające najważniejsze fakty historyczne oraz pieśni niepodległościowe. Dzieci i młodzież w skupieniu i z uwagą wsłuchiwała się w  historie bohaterów walczących o wolność Ojczyzny.

Ta  retrospekcja dziejów Polski przed i po 1918 roku oraz postać marszałka Józefa Piłsudskiego w ciągu najbliższych miesięcy będzie jeszcze częściej gościła na ustach wszystkich. Już w przyszłym roku będziemy obchodzić 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Pasowanie na przedszkolaka

W piątek 10 listopada w Przedszkolu w Gowarczowie odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Grupa ponad dwudziestu trzy- i czterolatków, którą przygotowała wychowawczyni Magdalena Horodyńska w uroczym spontanicznym występie zaprezentowały program złożony z wierszyków i piosenek. Po części artystycznej Dyrektor Szkoły Podstawowej Jan Chojnacki oficjalnie pasował każde z dzieci na przedszkolaka. Wszyscy otrzymali też pierwsze pamiątkowe dyplomy i słodką niespodziankę. Rodzice i dziadkowie gromkim brawami oklaskiwali swoje pociechy i rzetelnie dokumentowali wydarzenie. Spotkanie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Kolejna pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

W poniedziałek 6 listopada 2017r. do Gowarczowa przybył transport żywności z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2017. Wśród artykułów spożywczych znalazły się: cukier, mleko, groszek z marchewką, herbatniki maślane, szynka wieprzowa, filet z makreli i koncentrat pomidorowy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie rozdysponowali  żywność wśród 900 osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy spełniających kryteria dochodowe zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po raz kolejny dzięki uprzejmości księdza proboszcza artykuły wydawano w budynku starej plebani.

Więcej o: Sesja Rady Gminy z podsumowaniem I półrocza.

Sesja Rady Gminy z podsumowaniem I półrocza.

We wtorek 31 października odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Następnie skrót najistotniejszych działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca pracy przedstawił Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Podczas przedstawiania sprawozdania z funkcjonowania Szkół Gminy Gowarczów w roku 2016/2017 m.in. podjęto temat działalności Punktu Filialnego w Kamiennej Woli – od tego sezonu uczniowie zorganizowane mają zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej w Gowarczowie. Dyskutowano też o ważnej kwestii bezpiecznego podjazdu pod budynek SP na ul. Żuka. W związku z budową Ośrodka Zdrowia termin prac został dostosowany do harmonogramu budowy obiektu więc na wiosnę 2018 roku można się spodziewać gruntownej modernizacji drogi dojazdowej pod szkołę.

Czytaj więcej „Sesja Rady Gminy z podsumowaniem I półrocza.”