INWESTYCJE ZREALIZOWANE

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH

Remont Świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli
Nowy dach na świetlicy w Kamiennej Woli
Remont chodników w miejscowości Gowarczów
Odbiór końcowy dwóch odcinków dróg gminnych w Gowarczowie.
Kolejne przebudowane drogi w Gminie Gowarczów!
OFICJALNE OTWARCIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728
Urząd Gminy w Gowarczowie doczekał się nowej elewacji
Nowa strefa aktywności w Gowarczowie
Prace budowlane sieci kanalizacyjnej w Rudzie Białaczowskiej i Bębnowie